Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί στον τομέα των τροφίμων που μπορούν να πιστοποιηθούν σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000. Ορισμένες από αυτές τις δραστηριότητες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος λόγω της φύσης τους. Για παράδειγμα, οι αγρότες, οι θεριστές, οι παραγωγοί ζωοτροφών, οι παραγωγοί τροφίμων, οι παραγωγοί συστατικών τροφίμων, οι πωλητές τροφίμων, οι επιχειρήσεις τροφοδοσίας, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και αποχέτευσης, οι εταιρείες μεταφορών, οι εταιρείες αποθήκευσης και διανομής εμπίπτουν στο πεδίο αυτό.

Ορισμένες επιχειρήσεις εμπλέκονται έμμεσα στον τομέα των τροφίμων. Για παράδειγμα, οι εταιρείες που παρέχουν εξοπλισμό, κατασκευαστές υλικών συσκευασίας ή εταιρείες που παράγουν προϊόντα διατροφής που κατά κάποιο τρόπο έρχονται σε επαφή με τρόφιμα βρίσκονται εντός αυτού του πεδίου εφαρμογής. Είναι επίσης δυνατό για αυτές τις επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν το σύστημα ISO 22000 και να αποκτήσουν έγγραφα.

Προκειμένου να εφαρμοστούν τα πρότυπα του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων TS EN ISO 22000 σε εταιρείες παραγωγής τροφίμων και να εξασφαλιστεί η συνέχεια της εφαρμογής, Οργανισμός πιστοποίησης TURCERTΕκτός από τις μελέτες πιστοποίησης, παρέχει επίσης συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Τα εκπαιδευτικά θέματα του οργανισμού πιστοποίησης TURCERT σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων TS EN ISO 22000 έχουν ως εξής:

 • TS EN ISO 22000 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων Βασική εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση για την τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων
 • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων Εκπαίδευση Εσωτερικού Ελέγχου
 • FSSC 22000 Κατάρτιση συστήματος ασφάλειας τροφίμων
 • BRC - Βασική εκπαίδευση βασικών προτύπων για τα τρόφιμα
 • TS 13027 Εκπαίδευση Υγιεινής και Αποχέτευσης στις Εγκαταστάσεις Παραγωγής Τροφίμων
 • TS EN ISO ISO 22004 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, Οδηγίες για την εφαρμογή του ISO 22000
 • Εκπαίδευση πρακτικής ISO 22000

Οι εγκαταστάσεις που εγκαθιστούν και διαχειρίζονται το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων TS EN ISO 22000 θα πρέπει να διαθέτουν εσωτερικούς επιθεωρητές στο προσωπικό τους προκειμένου να διατηρηθεί η λειτουργία του συστήματος αυτού. Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων Εκπαίδευση Εσωτερικού ΕλέγχουΠροκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον ο οργανισμός συμμορφώνεται με τα πρότυπα του συστήματος και να αναφέρει τα αποτελέσματα στον πελάτη, παρέχεται η κατάρτιση εσωτερικών επιθεωρητών.

Τα βασικά θέματα της Κατάρτισης Εσωτερικού Ελέγχου του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που παρέχεται από τον οργανισμό πιστοποίησης TURCERT είναι:

 • Ερμηνεία των τυποποιημένων στοιχείων TS EN ISO 22000 από τα μάτια του ερευνητή
 • Τύποι εξέτασης
 • Τα οφέλη της εξέτασης
 • Διαχείριση διαχείρισης
 • Προγραμματισμός του ελέγχου
 • Προετοιμασία ερωτηματολογίων
 • Ολοκλήρωση της έκθεσης και σύνταξη έκθεσης
 • Ελεγκτικές αρμοδιότητες
 • Πρακτικές και μελέτες περιπτώσεων
 • Μελέτες περιπτώσεων

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου ολοκληρώνεται σε δύο ημέρες. Είναι υποχρεωτική η συνέχιση αυτών των εκπαιδεύσεων προκειμένου να επιτευχθεί το αναμενόμενο όφελος. Τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτή την εκπαίδευση πρέπει να έχουν λάβει το βασικό σύστημα εκπαίδευσης TS EN ISO ISO 22000. Στο τέλος της εκπαίδευσης, το πιστοποιητικό επιτυχίας δίνεται στους επιτυχείς συμμετέχοντες και το πιστοποιητικό συμμετοχής δίνεται στους άλλους.

Κατά τη διάρκεια αυτών των εκπαιδεύσεων παρουσιάζεται ένας μεγάλος αριθμός υποδειγματικών εφαρμογών από έμπειρους και εξειδικευμένους εκπαιδευτές του οργανισμού πιστοποίησης TURCERT. Αυτό είναι επίσης δυνατό εάν η εταιρεία απαιτεί κατάρτιση στο εργασιακό περιβάλλον.

Αν οι Τροφίμων Διαχείρισης Ασφάλειας Συστήματος Εσωτερικού Έλεγχοι αν ζήτησε να ληφθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση ή να ζητηθεί να δώσει τέτοιου είδους εκπαίδευση, φορείς πιστοποίησης TURCERT έμπειρων εργαζομένων θα είναι σωστό μαζί σας.