Το πρότυπο του συστήματος ISO 22000 για την Ασφάλεια Τροφίμων είναι ένα διεθνές πρότυπο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων. Είναι δυνατή η εφαρμογή αυτού του προτύπου σε όλους τους δακτυλίους και σε όλες τις διαδικασίες της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.

Κατά την εφαρμογή του προτύπου ISO 22000, ορισμένες βασικές εφαρμογές, που ονομάζονται προαπαιτούμενα προγράμματα, είναι σημαντικές για τη σωστή εγκατάσταση και αποτελεσματική διαχείριση του συστήματος. Τα προγράμματα αυτά παρέχουν τις βασικές περιβαλλοντικές και παραγωγικές συνθήκες που απαιτούνται για την ασφάλεια των τροφίμων. Με αυτόν τον τρόπο, τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την ασφάλεια των προϊόντων λαμβάνονται από την αρχή. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν:

 • Χαρακτηριστικά εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
 • Υγιεινές πρακτικές υγιεινής
 • Έλεγχος επιβλαβών οργανισμών
 • Εκπαίδευση προσωπικού και υγιεινή
 • Προμηθευτής και έλεγχος πρώτων υλών
 • Έλεγχος διαδικασίας
 • Αιτήσεις για αποδοχή προϊόντων
 • Συνθήκες αποθήκευσης και διανομής

Επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων ISO 22000 Προκειμένου να εφαρμοστούν τα πρότυπα του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και να διασφαλιστεί η συνέχεια της εφαρμογής, Οργανισμός πιστοποίησης TURCERTΕκτός από τις μελέτες πιστοποίησης, παρέχει επίσης συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Τα εκπαιδευτικά θέματα του οργανισμού πιστοποίησης TURCERT σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων TS EN ISO 22000 έχουν ως εξής:

 • TS EN ISO 22000 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων Βασική εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση για την τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων
 • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων Εκπαίδευση Εσωτερικού Ελέγχου
 • FSSC 22000 Κατάρτιση συστήματος ασφάλειας τροφίμων
 • BRC - Βασική εκπαίδευση βασικών προτύπων για τα τρόφιμα
 • TS 13027 Εκπαίδευση Υγιεινής και Αποχέτευσης στις Εγκαταστάσεις Παραγωγής Τροφίμων
 • TS EN ISO ISO 22004 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, Οδηγίες για την εφαρμογή του ISO 22000
 • Εκπαίδευση πρακτικής ISO 22000

Από αυτές τις προπονήσεις, Εκπαίδευση πρακτικής ISO 22000Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων TS EN ISO 22000 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και διατήρησης σε εταιρείες τροφίμων.

Τα βασικά θέματα της κατάρτισης πρακτικής ISO 22000 από τον οργανισμό πιστοποίησης TURCERT είναι:

 • Ορισμός των βασικών αρχών ασφάλειας τροφίμων
 • Γενικοί όροι του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων
 • Διαχειριστικές απαιτήσεις του συστήματος ασφάλειας των τροφίμων
 • Προαπαιτούμενα προγράμματα
 • Ανάλυση κινδύνου
 • Δημιουργία σχεδίων HACCP
 • Έλεγχος ακατάλληλου προϊόντος
 • Επαλήθευση, επικύρωση και συνεχής βελτίωση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων
 • Μελέτες περιπτώσεων

Η εκπαίδευση πρακτικής ISO 22000 ολοκληρώνεται σε δύο ημέρες. Είναι υποχρεωτική η συνέχιση αυτών των εκπαιδεύσεων προκειμένου να επιτευχθεί το αναμενόμενο όφελος. Τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτή την εκπαίδευση πρέπει να έχουν λάβει το βασικό σύστημα εκπαίδευσης TS EN ISO ISO 22000. Στο τέλος της εκπαίδευσης, το πιστοποιητικό επιτυχίας δίνεται στους επιτυχείς συμμετέχοντες και το πιστοποιητικό συμμετοχής δίνεται στους άλλους.

Κατά τη διάρκεια αυτών των εκπαιδεύσεων παρουσιάζεται ένας μεγάλος αριθμός υποδειγματικών εφαρμογών από έμπειρους και εξειδικευμένους εκπαιδευτές του οργανισμού πιστοποίησης TURCERT. Αυτό είναι επίσης δυνατό εάν η εταιρεία απαιτεί κατάρτιση στο εργασιακό περιβάλλον.

Αν σας ζητηθεί να ληφθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πρότυπο ISO 22000 Application Εκπαίδευσης ή να ζητηθεί να δώσει τέτοιου είδους εκπαίδευση, φορείς πιστοποίησης TURCERT έμπειρων εργαζομένων θα είναι δίπλα σας.