Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 2014, αναθεωρημένο στο 22004, παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή του ISO 22000, την εφαρμογή και τη διαχείριση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σε εταιρείες τροφίμων. Καθώς είναι ένας οδηγός, υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό. Έχει ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς που απαιτούνται για διευκρινίσεις. Κατά την εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου τροφίμων και την προσπάθεια ταξινόμησης διαφορετικών μέτρων ελέγχου, πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα ελέγχου κινδύνων στο χέρι. Αυτός είναι ο σκοπός του Οδηγού 22004.

Επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων TS EN ISO 22000 Προκειμένου να εφαρμοστούν τα πρότυπα του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και να διασφαλιστεί η συνέχεια της εφαρμογής, Οργανισμός πιστοποίησης TURCERTΕκτός από τις μελέτες πιστοποίησης, παρέχει επίσης συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Τα εκπαιδευτικά θέματα του οργανισμού πιστοποίησης TURCERT σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων TS EN ISO 22000 έχουν ως εξής:

 • TS EN ISO 22000 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων Βασική εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση για την τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων
 • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων Εκπαίδευση Εσωτερικού Ελέγχου
 • FSSC 22000 Κατάρτιση συστήματος ασφάλειας τροφίμων
 • BRC - Βασική εκπαίδευση βασικών προτύπων για τα τρόφιμα
 • TS 13027 Εκπαίδευση Υγιεινής και Αποχέτευσης στις Εγκαταστάσεις Παραγωγής Τροφίμων
 • TS EN ISO ISO 22004 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, Οδηγίες για την εφαρμογή του ISO 22000
 • Εκπαίδευση πρακτικής ISO 22000

ISO 22004 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, Οδηγίες για την εφαρμογή του ISO 2200022000 Σύστημα Διαχείρισης ISO Ασφάλεια των Τροφίμων που παρασκευάζονται με στόχο να βοηθήσει στην εγκατάσταση του ενδιαφερομένου σε αυτόν τον οδηγό της εταιρείας δίνονται με σκοπό να είναι πιο κατανοητή.

Τα κύρια θέματα του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων TS EN ISO 22004, Οδηγίες για την εφαρμογή του ISO 22000 από τον οργανισμό πιστοποίησης TURCERT έχουν ως εξής:

 • Γενικές πληροφορίες σχετικά με το πρότυπο ISO 22000
 • Ασφάλεια τροφίμων βασικές έννοιες
 • Νομικοί περιορισμοί στα τρόφιμα
 • Προαπαιτούμενα προγράμματα
 • Ανάλυση κινδύνου και ανάλυση επικινδυνότητας
 • Κρίσιμα σημεία ελέγχου
 • Αξιολόγηση και επιλογή των μέτρων ελέγχου
 • Σχέδιο HACCP
 • Μελέτες περιπτώσεων

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων TS EN ISO ISO 22004, οι Οδηγίες για την εφαρμογή του ISO 22000 ολοκληρώνονται σε δύο ημέρες. Είναι υποχρεωτική η συνέχιση αυτών των εκπαιδεύσεων προκειμένου να επιτευχθεί το αναμενόμενο όφελος. Τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτή την εκπαίδευση πρέπει να έχουν λάβει το βασικό σύστημα εκπαίδευσης TS EN ISO ISO 22000. Στο τέλος της εκπαίδευσης, το πιστοποιητικό επιτυχίας δίνεται στους επιτυχείς συμμετέχοντες και το πιστοποιητικό συμμετοχής δίνεται στους άλλους.

Κατά τη διάρκεια αυτών των εκπαιδεύσεων παρουσιάζεται ένας μεγάλος αριθμός υποδειγματικών εφαρμογών από έμπειρους και εξειδικευμένους εκπαιδευτές του οργανισμού πιστοποίησης TURCERT. Αυτό είναι επίσης δυνατό εάν η εταιρεία απαιτεί κατάρτιση στο εργασιακό περιβάλλον.

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων TS EN ISO 22004 Εάν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του ISO 22000 ή αν θέλετε να δώσετε αυτήν την εκπαίδευση, έμπειροι υπάλληλοι του οργανισμού πιστοποίησης TURCERT θα είναι μαζί σας αμέσως.