τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τα υλικά που χρησιμοποιούνται και οι περιβαλλοντικές συνθήκες που μπορεί να προκύψουν και να εργάζονται με αυτό θα επηρεάσει το περιβάλλον εργασίας εκτάκτου ανάγκης προ-αξιολόγηση και την αναγνώριση των πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, νομικά, είναι από τις υποχρεώσεις του εργοδότη.

Οι εργοδότες πρέπει επίσης να προστατεύονται από τις αρνητικές επιπτώσεις του μέτρου έκτακτης ανάγκης και να κάνει εκτιμήσεις, να λάβει μέτρα για την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης και πρέπει να καταρτίσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Σε αυτό το πλαίσιο, να παρέμβει με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, το μέγεθος του χώρου εργασίας και τα χαρακτηριστικά, τον αριθμό των εργαζομένων, τη φύση της εργασίας και λαμβάνοντας υπόψη και άλλα πρόσωπα που είναι παρόντα στο χώρο εργασίας, την προστασία, την πρόληψη, την εκκένωση, πυρόσβεση, πρώτες βοήθειες και θέματα που σχετίζονται με αυτά, εκπαιδευμένο και ικανό αριθμό εργαζομένων να προσλάβει και είναι επιτακτική η ύπαρξη του απαραίτητου εξοπλισμού.

Προκειμένου να θεσπιστούν τα πρότυπα του OHSAS TS 18001 για το Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα αυτού του συστήματος, Οργανισμός πιστοποίησης TURCERTΕκτός από τις μελέτες πιστοποίησης, παρέχει επίσης συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Οι εκπαιδεύσεις που παρέχονται από τον οργανισμό πιστοποίησης TURCERT για το Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS TS 18001 αποτελούνται από τα ακόλουθα προγράμματα:

 • OHSAS TS 18001 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία Βασική εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση τεκμηρίωσης του συστήματος διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία
 • Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία
 • Εκπαίδευση για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας και της αξιολόγησης κινδύνου κατά την εργασία
 • Εκπαίδευση προετοιμασίας εγγράφων προστασίας από έκρηξη
 • Εκπαίδευση πυρκαγιάς
 • Εκπαίδευση έκτακτης ανάγκης και παρέμβασης

Μέσα από αυτές τις προπονήσεις Εκπαίδευση έκτακτης ανάγκης και παρέμβασης, Κάνοντας τα σχέδια έκτακτης ανάγκης στο χώρο εργασίας, την πρόληψη, την προστασία, την εκκένωση, πυρόσβεση, το έργο πρέπει να γίνει στις πρώτες βοήθειες και άλλα θέματα, που θα διαχειρίζεται με ασφάλεια αυτές τις μελέτες και δίνονται με σκοπό τον προσδιορισμό εκείνων που θα χρησιμεύσει σε αυτές τις μελέτες. Με στοχευμένη εκπαίδευση, διασφαλίζοντας την ετοιμότητα τους για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που θα συναντήσουν στην οργάνωση, πρόκειται να πραγματοποιήσει την απαραίτητη ανάλυση των κινδύνων και διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση.

Το πεδίο εφαρμογής των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και της αντίδρασης που παρέχει ο οργανισμός πιστοποίησης TURCERT έχει ως εξής:

 • Έκτακτη ανάγκη
 • Διαχείριση έκτακτης ανάγκης και βασικά στάδια του συστήματος
 • Δημιουργία ομάδας επειγόντων έργων
 • Προετοιμασία πολιτικής διαχείρισης έκτακτων περιστατικών
 • Ανάλυση κινδύνου και απαραίτητες διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες
 • Πεδίο εφαρμογής σχεδίων έκτακτης ανάγκης
 • Εφαρμογή σχεδίου έκτακτης ανάγκης
 • Μελέτες περιπτώσεων

Εκπαίδευση έκτακτης ανάγκης και παρέμβασης διαρκεί συνήθως δύο ημέρες. Τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτή την εκπαίδευση πρέπει να έχουν λάβει OHSAS TS 18001 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία Βασική εκπαίδευση. Είναι επίσης απαραίτητο να παρακολουθήσετε αυτές τις εκπαιδεύσεις. Όταν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση, οι επιτυχείς συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό επίτευξης και οι υπόλοιποι λαμβάνουν πιστοποιητικό συμμετοχής.

Κατά τη διάρκεια αυτών των εκπαιδεύσεων που πραγματοποιούνται από έμπειρους και έμπειρους εκπαιδευτές του οργανισμού πιστοποίησης TURCERT, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να κάνουν πολλές εφαρμογές. Κατόπιν αιτήματος, αυτές οι εκπαιδεύσεις παρέχονται επίσης σε περιβάλλον εργασίας των ίδιων των οργανισμών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκγύμναση έκτακτης ανάγκης και παρέμβασης ή για την παροχή αυτής της εκπαίδευσης, επικοινωνήστε με το έμπειρο προσωπικό του οργανισμού πιστοποίησης TURCERT.