Σε ορισμένους οργανισμούς, η έλλειψη ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος για τους εργαζομένους αποτελεί σοβαρό πρόβλημα της επαγγελματικής ζωής. Τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία απαντώνται συχνά στις αναπτυσσόμενες και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η κατάσταση αυτή επηρεάζει αρνητικά την υγεία των εργαζομένων και, αφετέρου, επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των οργανισμών.

Οι οργανισμοί που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες έχουν υποχρεωθεί να κάνουν το εργασιακό τους περιβάλλον ασφαλές και υγιές για τους εργαζομένους. Από την άλλη πλευρά, τα πρότυπα σειράς Αξιολόγησης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS) έχουν δημοσιευθεί από το British Standards Institute και αναγνωρίζονται διεθνώς.

Προκειμένου να θεσπιστούν τα πρότυπα του OHSAS TS 18001 για το Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα αυτού του συστήματος, Οργανισμός πιστοποίησης TURCERTΕκτός από τις μελέτες πιστοποίησης, παρέχει επίσης συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Οι εκπαιδεύσεις που παρέχονται από τον οργανισμό πιστοποίησης TURCERT για το Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS TS 18001 αποτελούνται από τα ακόλουθα προγράμματα:

 • OHSAS TS 18001 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία Βασική εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση τεκμηρίωσης του συστήματος διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία
 • Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία
 • Εκπαίδευση για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας και της αξιολόγησης κινδύνου κατά την εργασία
 • Εκπαίδευση προετοιμασίας εγγράφων προστασίας από έκρηξη
 • Εκπαίδευση πυρκαγιάς
 • Εκπαίδευση έκτακτης ανάγκης και παρέμβασης

Μέσα από αυτές τις προπονήσεις Εκπαίδευση τεκμηρίωσης του συστήματος διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, Η οποία αποτελεί μέρος του συστήματος Υγείας και Πολιτικής Ασφάλειας και στόχοι, Υγιεινής και Εγχειρίδιο Ασφάλειας, οδηγίες εφαρμογής από το πρότυπο που ορίζεται, σχέδια έκτακτης ανάγκης δράσης, Δήλωση Ανάλυση Κινδύνου, αποτελεσματικές διαδικασίες σχεδιασμού, υλοποίησης και περιγράφουν μεθόδους για την παρασκευή άλλων εγγράφων που απαιτούνται για την προετοιμασία του οργανισμού για να εξασφαλίσει τον έλεγχο σκοπό.

Το πεδίο εφαρμογής της τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, που δόθηκε από τον οργανισμό πιστοποίησης TURCERT έχει ως εξής:

 • Υγεία και ασφάλεια της εργασίας Δομή εγγράφων των συστημάτων διαχείρισης
 • Εγχειρίδιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία
 • διαδικασίες
 • Σχέδια δράσης έκτακτης ανάγκης
 • Πίνακας ανάλυσης κινδύνου
 • Οδηγίες εφαρμογής, spreads, διαγράμματα και παρόμοια έγγραφα υποστήριξης
 • Έλεγχος εγγράφων
 • Μελέτες περιπτώσεων

Η διήμερη κατάρτιση με την Υγιεινής και Ασφάλειας Συστήματος Διαχείρισης Τεκμηρίωσης Εκπαίδευση ανθρώπους να γίνουν μέρος του προηγουμένως OHSAS TS 18001 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας πρέπει να έχουν λάβει βασική εκπαίδευση. Είναι επίσης απαραίτητο να παρακολουθήσετε αυτές τις εκπαιδεύσεις. Οι συμμετέχοντες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς αυτήν την εκπαίδευση έχουν πιστοποιητικό επίτευξης και οι άλλοι έχουν λάβει πιστοποιητικό συμμετοχής.

Οι εκπαιδεύσεις δίνονται από έμπειρους και εξειδικευμένους εκπαιδευτές του οργανισμού πιστοποίησης TURCERT και οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να κάνουν πολλές εφαρμογές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Κατόπιν αιτήματος, αυτές οι εκπαιδεύσεις παρέχονται επίσης σε περιβάλλον εργασίας των ίδιων των οργανισμών.

για την παροχή Υγείας και Τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση ή την παροχή αυτής της εκπαίδευσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το έμπειρο προσωπικό TURCERT φορείς πιστοποίησης.