Όλοι οι οργανισμοί πρέπει να συμβαδίζουν με τους μεταβαλλόμενους νομικούς κανονισμούς. Για το λόγο αυτό, το OHSAS υιοθετεί το Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία TS 18001 ως μέρος των στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου για την προστασία του εργατικού δυναμικού. Τα πρότυπα αυτού του συστήματος βοηθούν τους οργανισμούς να αναγνωρίζουν και να ελέγχουν με συνέπεια τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία. Ταυτόχρονα, τα πρότυπα αυτά μειώνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και αυξάνουν τη συνολική τους απόδοση. Αυτό προάγει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας.

Το σύστημα OHSAS TS 18001 καθορίζει κατά κύριο λόγο τα πρότυπα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Ωστόσο, είναι ένα πρότυπο που είναι συμβατό με ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και αυτά τα συστήματα μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν. Με αυτά τα χαρακτηριστικά, το σύστημα αυξάνει επίσης την παραγωγικότητα και την παραγωγικότητα στο χώρο εργασίας.

Προκειμένου να θεσπιστούν τα πρότυπα του OHSAS TS 18001 για το Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα αυτού του συστήματος, Οργανισμός πιστοποίησης TURCERTΕκτός από τις μελέτες πιστοποίησης, παρέχει επίσης συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Οι εκπαιδεύσεις που παρέχονται από τον οργανισμό πιστοποίησης TURCERT για το Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS TS 18001 αποτελούνται από τα ακόλουθα προγράμματα:

 • OHSAS TS 18001 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία Βασική εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση τεκμηρίωσης του συστήματος διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία
 • Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία
 • Εκπαίδευση για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας και της αξιολόγησης κινδύνου κατά την εργασία
 • Εκπαίδευση προετοιμασίας εγγράφων προστασίας από έκρηξη
 • Εκπαίδευση πυρκαγιάς
 • Εκπαίδευση έκτακτης ανάγκης και παρέμβασης

Μέσα από αυτές τις προπονήσεις Εκπαίδευση προετοιμασίας εγγράφων προστασίας από έκρηξηΤο 2013 εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους των εκρηκτικών περιβαλλόντων που τέθηκαν σε ισχύ το 2004. Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, είναι επιτακτική ανάγκη οι εργοδότες να εκπονήσουν έγγραφα προστασίας από εκρήξεις. Για την εκπλήρωση αυτής της απαίτησης, οι εταιρείες θα προετοιμάσουν ένα έγγραφο προστασίας από εκρήξεις και θα ενημερώσουν τους υπαλλήλους για το περιεχόμενο. Η εκπαίδευση καλύπτει τον τρόπο προετοιμασίας αυτού του εγγράφου.

Το πεδίο εφαρμογής της Κατάρτισης για το Έγγραφο Προστασίας από την Έκρηξη που δόθηκε από τον οργανισμό πιστοποίησης TURCERT έχει ως εξής:

 • Χημεία καύσης
 • Δυναμική και τύποι έκρηξης
 • Ταξινόμηση των εκρηκτικών περιβαλλόντων
 • Ομάδες αερίων και θερμοκρασίες επιφανείας
 • Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε εκρηκτικά περιβάλλοντα
 • Υπολογισμός της ισχύος έκρηξης
 • Δείγμα εργασίας υπολογισμού
 • Περιεχόμενα εγγράφου προστασίας από έκρηξη
 • Μελέτες περιπτώσεων

Η εκπαίδευση για την πρόληψη του εγγράφου έκρηξης διαρκεί συνήθως δύο ημέρες. Τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτή την εκπαίδευση πρέπει να έχουν λάβει OHSAS TS 18001 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία Βασική εκπαίδευση. Είναι επίσης απαραίτητο να παρακολουθήσετε αυτές τις εκπαιδεύσεις. Όταν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση, οι επιτυχείς συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό επίτευξης και οι υπόλοιποι λαμβάνουν πιστοποιητικό συμμετοχής.

Κατά τη διάρκεια αυτών των εκπαιδεύσεων που πραγματοποιούνται από έμπειρους και έμπειρους εκπαιδευτές του οργανισμού πιστοποίησης TURCERT, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να κάνουν πολλές εφαρμογές. Κατόπιν αιτήματος, αυτές οι εκπαιδεύσεις παρέχονται επίσης σε περιβάλλον εργασίας των ίδιων των οργανισμών.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το έμπειρο προσωπικό του οργανισμού πιστοποίησης TURCERT για περισσότερες πληροφορίες ή για να παρέχετε αυτήν την εκπαίδευση.