Υπάρχουν δύο βασικά πρότυπα στη σειρά συστημάτων OHSAS:

 • Το πρότυπο OHSAS TS 18001 είναι το πρότυπο στο οποίο περιγράφονται και χρησιμοποιούνται οι προδιαγραφές για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για σκοπούς αξιολόγησης και πιστοποίησης.
 • Το πρότυπο OHSAS TS 18002 είναι ο οδηγός εφαρμογής του προτύπου OHSAS TS 18001.

OHSAS TS 18001 Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία στοχεύει στον εντοπισμό πιθανών κινδύνων εκ των προτέρων και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα με ενεργό τρόπο. Το πρότυπο αυτό είναι γενικά σύμφωνο με τους νομικούς κανονισμούς.

Για να καθιερωθεί αυτό το σύστημα, δεν έχει σημασία το μέγεθος του οργανισμού ή του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται. Οι εργαζόμενοι, κάθε οργανισμός που επιθυμεί να εφαρμόσει ένα σοβαρό πελάτες του προγράμματος και τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια για την κοινότητα ή την ελαχιστοποίηση, OHSAS TS 18001 Business μπορεί να καθορίσει το Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας και τη διαχείριση.

Προκειμένου να θεσπιστούν τα πρότυπα του OHSAS TS 18001 για το Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα αυτού του συστήματος, Οργανισμός πιστοποίησης TURCERTΕκτός από τις μελέτες πιστοποίησης, παρέχει επίσης συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Οι εκπαιδεύσεις που παρέχονται από τον οργανισμό πιστοποίησης TURCERT για το Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS TS 18001 αποτελούνται από τα ακόλουθα προγράμματα:

 • OHSAS TS 18001 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία Βασική εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση τεκμηρίωσης του συστήματος διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία
 • Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία
 • Εκπαίδευση για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας και της αξιολόγησης κινδύνου κατά την εργασία
 • Εκπαίδευση προετοιμασίας εγγράφων προστασίας από έκρηξη
 • Εκπαίδευση πυρκαγιάς
 • Εκπαίδευση έκτακτης ανάγκης και παρέμβασης

Μέσα από αυτές τις προπονήσεις Εκπαίδευση πυρκαγιάςΣτην πυρκαγιά που ενδέχεται να προκύψουν στα διευθυντικά στελέχη στο χώρο εργασίας και τη συλλογή των δεδομένων των εργαζομένων για να εξασφαλίσει ότι λήψης αποφάσεων γρήγορη και ακριβή, την προετοιμασία των σχεδίων εργασίας, τη ζωή και την περιουσία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφάλεια, την εκτίμηση των ζημιών, που προβλέπεται για το σκοπό της οργάνωσης των δραστηριοτήτων της αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τα σωστικά συνεργεία.

Το πεδίο εφαρμογής της Εκπαίδευσης Πυρός που δόθηκε από τον οργανισμό πιστοποίησης TURCERT έχει ως εξής:

 • Η θεωρία της φωτιάς
 • Κατηγορίες καύσης και ιδιότητες
 • Κατηγορίες φωτιάς
 • Τεχνικές πυρόσβεσης
 • Πυροσβεστήρες που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την κατηγορία πυρκαγιάς
 • Σχηματική τεχνική πυρόσβεσης
 • Τα ζητήματα που πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
 • Διαδικασίες που πρέπει να εκτελούνται από το προσωπικό που βλέπει για πρώτη φορά τη φωτιά
 • Ομάδα έκτακτης ανάγκης
 • Μελέτες περιπτώσεων

Η Εκπαίδευση Πυρός γενικά διαρκεί δύο ημέρες. Τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτή την εκπαίδευση πρέπει να έχουν λάβει OHSAS TS 18001 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία Βασική εκπαίδευση. Είναι επίσης απαραίτητο να παρακολουθήσετε αυτές τις εκπαιδεύσεις. Όταν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση, οι επιτυχείς συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό επίτευξης και οι υπόλοιποι λαμβάνουν πιστοποιητικό συμμετοχής.

Κατά τη διάρκεια αυτών των εκπαιδεύσεων που πραγματοποιούνται από έμπειρους και έμπειρους εκπαιδευτές του οργανισμού πιστοποίησης TURCERT, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να κάνουν πολλές εφαρμογές. Κατόπιν αιτήματος, αυτές οι εκπαιδεύσεις παρέχονται επίσης σε περιβάλλον εργασίας των ίδιων των οργανισμών.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το έμπειρο προσωπικό του οργανισμού πιστοποίησης TURCERT για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πυροσβεστική Εκπαίδευση ή για να παρέχετε αυτήν την εκπαίδευση.