Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, με μεθόδους βελτίωσης της διαδικασίας, την κατανομή εξουσιών και ευθυνών εντός της εταιρείας, την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης, να λύσει τα προβλήματα γρηγορότερα, την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και την πίστη, σύμφωνα με το σχεδιασμό του προϊόντος να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των πελατών, η αύξηση της αποδοτικότητας της εταιρείας στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η εταιρεία τα οφέλη που παρέχονται στην επιχείρηση για την ενίσχυση της εικόνας της αγοράς και πολλά άλλα σημεία δεν μπορούν να υποτιμηθούν.

Επιβλέπει τις προσδοκίες των πελατών στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών, οι οποίοι θέλουν να είναι συνεπείς ως προς αυτό, ότι, δεδομένου ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα με τους πελάτες στην αγορά που θέλουν να κινηθούν μπροστά από τους ανταγωνιστές της και να αναπτυχθούν και να θέλουν να κάνουν το διεθνές εμπόριο Διαχείρισης Ποιότητας της κάθε εταιρείας καθιερωθεί και να δημιουργήσει ένα σύστημα που χρειάζεται για να κρατήσει το σύστημα ζωντανό.

Πρότυπα συστήματος ποιότητας ISO 9000Υπάρχουν τρία βασικά πρότυπα. Αυτά είναι:

 • TS EN ISO 9000 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Βασικές Αρχές, Όροι και Ορισμοί
 • TS EN ISO 9001 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Όροι
 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας TS EN ISO 9004 - Οδηγός για Βελτιώσεις απόδοσης

Προκειμένου να καθοριστούν αυτά τα βασικά πρότυπα ποιότητας στις εταιρείες και να διασφαλιστεί η συνεχής εφαρμογή αυτών των προτύπων, Οργανισμός πιστοποίησης TURCERTπαρέχει συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις. Η εκπαίδευση που παρέχεται από τον οργανισμό πιστοποίησης TURCERT σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας έχει ως εξής:

 • Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 Βασική εκπαίδευση
 • ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Εκπαίδευση Εσωτερικού Ελεγκτή
 • ISO 9001 Κατάρτιση τεκμηρίωσης συστήματος διαχείρισης ποιότητας
 • Εκπαίδευση ISO, Διαχείριση Αλληλεπίδρασης και Βελτίωση Τεχνικών

Από αυτές τις προπονήσεις ISO 9001 Κατάρτιση τεκμηρίωσης συστήματος διαχείρισης ποιότηταςΕταιρεία που πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του συστήματος Πολιτικής Ποιότητας, Ποιότητα Στόχοι, Εγχειρίδιο Ποιότητας, που προβλέπεται από τις διαδικασίες των προτύπων ποιότητας, αποτελεσματικές διαδικασίες σχεδιασμού, οδηγίες εφαρμογής για να εξασφαλίσει την εφαρμογή και την παρακολούθηση και δίνονται με σκοπό να εξηγήσει τη μέθοδο προετοιμασία των εγγράφων που σχετίζονται με αυτά.

Ο οργανισμός πιστοποίησης TURCERT ISO 9001 Η Κατάρτιση τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 • Δομή εγγράφων Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
 • Προετοιμασία συστήματος διαχείρισης ποιότητας και τεκμηρίωσης
 • Διαδικασία προσέγγισης και από πού να ξεκινήσει
 • Τεκμηρίωση για επίπεδα και μεθόδους προετοιμασίας ανάλογα με το επίπεδό τους
 • Εγχειρίδιο Ποιότητας και κανόνες εγγραφής διαδικασιών
 • Μέθοδοι προετοιμασίας διαδικασιών, οδηγίες εφαρμογής, διαγράμματα, έντυπα και παρόμοια δικαιολογητικά
 • Μελέτες περιπτώσεων

Οι συμμετέχοντες που θα συμμετάσχουν σε αυτήν την εκπαίδευση θα πρέπει να έχουν πάρει τη βασική εκπαίδευση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001.

Η κατάρτιση τεκμηρίωσης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 διαρκεί συνήθως δύο ημέρες και είναι υποχρεωτική η συνέχιση αυτών των εκπαιδεύσεων. Όταν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση, οι επιτυχείς συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό.

Οι εκπαιδεύσεις δίνονται από το φορέα πιστοποίησης TURCERT ως επικεφαλής ελεγκτές ISO 9001 και οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να κάνουν πολλά παραδείγματα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Κατόπιν αιτήματος, αυτές οι εκπαιδεύσεις παρέχονται και στα γραφεία των επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εκπαίδευση Τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 ή για την παροχή αυτής της εκπαίδευσης, επικοινωνήστε με το έμπειρο προσωπικό του φορέα πιστοποίησης TURCERT.