Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 βασίζεται σε οκτώ πρότυπα ποιότητας. Αυτά είναι εν συντομία:

 • Εστίαση πελατών
 • ηγεσία
 • Συμμετοχή των εργαζομένων
 • Διαδικασία προσέγγισης
 • Συστηματική προσέγγιση στη διαχείριση
 • Συνεχής βελτίωση
 • Ρεαλιστική προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων
 • Προμηθευτικές σχέσεις με βάση αμοιβαία οφέλη

Bu αρχές ποιότηταςείναι οι αρχές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα ανώτερα στελέχη για να κατευθύνουν την εταιρεία στη βελτίωση των επιδόσεων. Εάν μια εταιρεία μπορεί να διαχειριστεί συστηματικά και με διαφάνεια, θα λειτουργεί με επιτυχία. Η διαχείριση μιας επιχείρησης περιλαμβάνει τη διαχείριση ποιότητας καθώς και άλλα συστήματα διαχείρισης.

Τα βασικά πρότυπα που αποτελούν τα πρότυπα του συστήματος ποιότητας ISO 9000 είναι:

 • TS EN ISO 9000 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Βασικές Αρχές, Όροι και Ορισμοί
 • TS EN ISO 9001 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Όροι
 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας TS EN ISO 9004 - Οδηγός για Βελτιώσεις απόδοσης

Οργανισμός πιστοποίησης TURCERTπαρέχει υπηρεσίες κατάρτισης και παροχής συμβουλών σε εταιρείες προκειμένου να καθορίσει αυτά τα βασικά πρότυπα ποιότητας σε μια εταιρεία και να διαχειριστεί την εταιρεία σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα. Ο οργανισμός πιστοποίησης TURCERT Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που οργανώνονται στο πλαίσιο του

 • Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 Βασική εκπαίδευση
 • ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Εκπαίδευση Εσωτερικού Ελεγκτή
 • ISO 9001 Κατάρτιση τεκμηρίωσης συστήματος διαχείρισης ποιότητας
 • Εκπαίδευση ISO, Διαχείριση Αλληλεπίδρασης και Βελτίωση Τεχνικών

Τεχνικές διαχείρισης, αλληλεπίδρασης και βελτίωσης ISO Η εκπαίδευση στο σύνολό της παρουσιάζει το Σύστημα Διαχείρισης Διεργασιών στο σύνολό της. Οι εταιρείες μπορούν να λειτουργούν σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Ωστόσο, ένα από τα πιο βασικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους είναι η Διαχείρηση Διαδικασιών.

Το πεδίο εφαρμογής των Τεχνικών Διαχείρισης, Αλληλεπίδρασης και Βελτίωσης των Τεχνικών ISO που παρέχεται από τον οργανισμό πιστοποίησης TURCERT περιλαμβάνει:

 • Σύστημα διαχείρισης ποιότητας TS EN ISO 9001 με προσέγγιση προσέγγισης
 • Διαδικασία αναγνώρισης της διαδικασίας διαχείρισης της ποιότητας
 • Προσδιορισμός της σειράς διαδικασιών και των αλληλεπιδράσεών τους
 • Κριτήρια και μέθοδοι για την εκτέλεση διαδικασιών και την εξασφάλιση ελέγχων
 • Πόροι και πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση διαδικασιών
 • Μέτρηση διαδικασιών, μεθόδων μέτρησης και ανάλυσης διεργασιών
 • Μελέτες συνεχούς βελτίωσης
 • Μελέτες περιπτώσεων

Οι συμμετέχοντες που θα συμμετάσχουν σε αυτήν την εκπαίδευση θα πρέπει να έχουν πάρει τη βασική εκπαίδευση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001.

Τεχνικές διαχείρισης, αλληλεπίδρασης και βελτίωσης ISO Η εκπαίδευση συνήθως διαρκεί δύο ημέρες και είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση αυτών των εκπαιδεύσεων. Οι συμμετέχοντες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση έχουν πιστοποιητικά.

Οι εκπαιδεύσεις δίνονται από το φορέα πιστοποίησης TURCERT ως επικεφαλής ελεγκτές ISO 9001 και οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να κάνουν πολλά παραδείγματα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Επιπλέον, σε περίπτωση ζήτησης της εταιρείας, αυτές οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες παρέχονται στα δικά της εργασιακά περιβάλλοντα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή εκπαίδευση σχετικά με την Εκπαίδευση Τεχνικών Διαχείρισης, Αλληλεπίδρασης και Βελτίωσης ISO, επικοινωνήστε με το έμπειρο προσωπικό του φορέα πιστοποίησης TURCERT.