η εταιρεία, αν τα δεδομένα Παράπονα Πελατών Διαχείρισης που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης είναι καλό, είναι ένα σημαντικό πόρο για τη σύλληψη αυτής της ευκαιρίας. Καταγγελίες αριθμούς, αμέσως διαλύθηκε θέματα καταγγελία, η λύση των θεμάτων παραπόνων χρονοβόρα, επιλύονται οι καταγγελίες με τον συμβιβασμό, επανειλημμένες καταγγελίες, κακώς κατά προτεραιότητα τις καταγγελίες και τις εταιρείες που παρακολουθούν και αναλύουν τις λύσεις των πελατών είναι ορατές ευκαιρίες μπροστά χάρη στο σύστημα και μπορεί να μεταφραστεί σε κερδίζουν αυτό.

ISO 10002 Ικανοποίησης Πελατών Σύστημα Διαχείρισης, που θέλει να είναι διαφορετική στα μάτια των πελατών, τις απόψεις των πελατών και δελεαστική ακούσουμε τις προτάσεις και τις ιδέες και τις οργανώσεις που χρησιμοποιούν τις προτάσεις στο βαθμό που οι αναπτυξιακοί στόχοι της άδειας, έχει αναπτυχθεί με στόχο να αποδείξει την υπόθεσή τους. Το πρότυπο αυτό, στο 2004 από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης, ISO 10002: Διαχείρισης Ποιότητας 2004, ικανοποίησης πελατών, Οργάνωση εκδόθηκε στο όνομα των κατευθυντήριων γραμμών για τους χειρισμούς των παραπόνων των πελατών. Το σύστημα αυτό αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τους πελάτες να δέχονται τα παράπονα των πελατών ως ευκαιρία βελτίωσης και να αυξάνουν την αφοσίωση των πελατών και να αυξάνουν τον αριθμό των πιστών πελατών.

Η ικανοποίηση του πελάτη και η αξιολόγηση των παραπόνων πελατών, Οργανισμός πιστοποίησης TURCERTείναι επίσης θέμα σπουδαιότητας και παρέχει συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες, καθώς και μελέτες πιστοποίησης. Ο οργανισμός πιστοποίησης TURCERT Ικανοποίηση Πελατών μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής:

  • TS ISO 10002 Σύστημα Διαχείρισης Ικανοποίησης Πελατών Βασική εκπαίδευση
  • TS ISO 10002 Σύστημα Διαχείρισης Ικανοποίησης Πελατών Σύστημα Διαχείρισης Εσωτερικού Ελέγχου
  • TS ISO 10002 Κατάρτιση τεκμηρίωσης συστήματος διαχείρισης ικανοποίησης πελατών

TS ISO 10002 Κατάρτιση τεκμηρίωσης συστήματος διαχείρισης ικανοποίησης πελατώνΣύστημα ενώ για την ίδρυση έτοιμοι Πολιτική Ικανοποίησης Πελατών και Memuniyet Στόχος των πελατών, Εγχειρίδιο Memuniyet πελατών, τεκμηριώνει τη διαδικασία που απαιτείται από το πρότυπο, η διαδικασία για το πώς είναι οι σκοποί της εξηγούν την προετοιμασία άλλα έγγραφα που απαιτούνται από την εταιρεία για να εξασφαλίσει την εφαρμογή και τον έλεγχο.

Τα βασικά θέματα της κατάρτισης τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ικανοποίησης Πελατών TS ISO 10002 από τον οργανισμό πιστοποίησης TURCERT είναι:

  • Δομή εγγράφων του συστήματος διαχείρισης της Ικανοποίησης Πελατών ISO 10002
  • Εγχειρίδιο Ικανοποίησης Πελατών
  • Μέθοδος προσέγγισης και μέθοδοι επεξεργασίας
  • Μεθοδολογία για την αναγνώριση και την προετοιμασία της τεκμηρίωσης
  • Μέθοδοι προετοιμασίας διαδικασιών, οδηγίες εφαρμογής, διαγράμματα, έντυπα και παρόμοια δικαιολογητικά
  • Μελέτες περιπτώσεων

Είναι υποχρεωτική η συνέχιση αυτών των εκπαιδεύσεων προκειμένου να επιτευχθεί το αναμενόμενο όφελος της Εκπαίδευσης Τεκμηρίωσης Συστήματος Διαχείρισης Ικανοποίησης Πελατών TS ISO 10002, η οποία αποτελεί διήμερη εκπαίδευση. Επιπλέον, τα άτομα που θα συμμετάσχουν σε αυτήν την εκπαίδευση θα πρέπει να έχουν λάβει τη βασική εκπαίδευση TS System ISO 10002 για τη Διαχείριση Ικανοποίησης Πελατών. Στο τέλος της εκπαίδευσης, οι επιτυχημένοι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό επίτευξης.

Οι εκπαιδευτές του οργανισμού πιστοποίησης TURCERT είναι επίσης έμπειροι και εξειδικευμένοι σε αυτόν τον τομέα και παρουσιάζονται πολλά παραδείγματα κατά τη διάρκεια αυτών των εκπαιδεύσεων. Αυτό είναι επίσης δυνατό εάν η εταιρεία απαιτεί κατάρτιση στο εργασιακό περιβάλλον.

Εάν είναι επιθυμητή η τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης Ικανοποίησης Πελατών ISO TS 10002 να είναι στην κατάρτιση ή να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες να δοθεί αυτή την εκπαίδευση, θα είναι μαζί σας αμέσως TURCERT έμπειρο προσωπικό του οργανισμού πιστοποίησης.