Οι πρόνοιες του προτύπου του συστήματος ISO 10002 για τη Διαχείριση Ικανοποίησης Πελατών είναι οι εξής:

 • Αρχές καθοδήγησης (Γενικά, Ορατότητα, Προσβασιμότητα, Ευθύνη, Αντικειμενικότητα, Τέλη, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, Προσέγγιση με γνώμονα τον πελάτη, Λογοδοσία, Συνεχής βελτίωση)
 • Το πλαίσιο χειρισμού παραπόνων (δέσμευση, πολιτική, ευθύνη και αρχή)
 • Σχεδιασμός και σχεδιασμός (Γενικά, Στόχοι, Δραστηριότητες, Πόροι)
 • Ξεκινώντας τη διαδικασία των καταγγελιών χειρισμού (ανακοίνωση, καταγγελίες, παρακολουθεί την καταγγελία, αναγνωρίζοντας την παραλαβή της έκθεσης, αναφέρουν την αρχική αξιολόγηση, εξέταση των καταγγελιών, απαντώντας στις καταγγελίες, η κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης κλεισίματος)
 • Η διατήρηση ή βελτίωση (συλλογή πληροφοριών, τις καταγγελίες της ανάλυσης και αξιολόγησης, η ικανοποίηση με τη διαδικασία των καταγγελιών διαχείριση, την παρακολούθηση της διαδικασίας των καταγγελιών χειρισμό, την εξέταση της διαδικασίας των καταγγελιών χειρισμό, τον έλεγχο της διαχείρισης της διαδικασίας των καταγγελιών χειρισμού, η συνεχής βελτίωση)

Όπως είδαμε, το πρότυπο σύστημα είναι προσανατολισμένη προς την ικανοποίηση των πελατών και τα παράπονα των πελατών, αν η εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες μπορεί να αξιολογηθεί καλύτερα. Τα κύρια προτερήματα όλων των οργανισμών είναι οι πελάτες που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες. Οι εταιρείες μπορούν να επιβιώσουν όσο ικανοποιούνται οι πελάτες. Γιατί έχασαν τους πελάτες τους, που έχουν χάσει τους πελάτες, οι εταιρείες δεν ξέρουν τι είναι και πόσο χρόνο έχει χαθεί απώλειες εσόδων, είναι καταδικασμένοι να χάσουν.

Οργανισμός πιστοποίησης TURCERTδίνει επίσης σημασία στις συνεχείς εκπαιδευτικές βελτιώσεις και προσφέρει διάφορα προγράμματα κατάρτισης για το θέμα αυτό. Ορισμένα από αυτά τα προγράμματα κατάρτισης έχουν ως εξής:

 • Στατιστική εκπαίδευση ελέγχου της διαδικασίας
 • Εκπαίδευση συνολικής διαχείρισης της ποιότητας
 • Εκπαίδευση τεχνικών επίλυσης προβλημάτων
 • Εκπαίδευση Ικανοποίησης Πελατών

Από αυτές τις προπονήσεις, Εκπαίδευση Ικανοποίησης Πελατώνέχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους συμμετέχοντες μια νέα προοπτική στους τομείς και τις επιχειρήσεις τους και να αναπτύσσει εταιρικές συμπεριφορές που θα επιτύχουν απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. Εκτός από τους συμμετέχοντες, τη συλλογή καταγγελιών και κατάλληλα για την αντιμετώπιση των μεθόδων, τεχνικών καταγγελίες που μετατρέπονται σε πωλήσεις, ο τρόπος για να λύσει τα προβλήματα μεταφέρεται χωρίς καθυστέρηση.

Τα βασικά θέματα της Εκπαίδευσης Ικανοποίησης Πελατών που δόθηκε από τον οργανισμό πιστοποίησης TURCERT είναι τα εξής:

 • Δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας προσανατολισμένης στις υπηρεσίες
 • Εξουσιοδοτήστε τους υπαλλήλους
 • Εκπαιδεύστε τους πελάτες
 • Τρόποι αντιμετώπισης των καταγγελιών σωστά
 • Να μετατρέπονται οι καταγγελίες σε πωλήσεις
 • Λάβετε σχόλια από τους πελάτες
 • Δημιουργία πίστης στους πελάτες
 • Επίλυση προβλημάτων χωρίς καθυστέρηση
 • Κόστος απώλειας πελατών
 • Ανταγωνιστική ανάλυση της ικανοποίησης των πελατών
 • Έρευνα αγοράς για την ικανοποίηση των πελατών
 • Τακτικές για να επιτύχει η επικοινωνία
 • Ο στόχος της αριστείας
 • Ικανοποίηση με την ικανοποίηση των εργαζομένων
 • Τρόποι βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών και της ικανοποίησης των πελατών
 • Μελέτες περιπτώσεων

Είναι υποχρεωτική η συνέχιση αυτών των εκπαιδεύσεων προκειμένου να επιτευχθεί το αναμενόμενο όφελος από την διήμερη εκπαίδευση, Εκπαίδευση Ικανοποίησης Πελατών. Στο τέλος της εκπαίδευσης, το πιστοποιητικό επιτυχίας δίνεται στους επιτυχείς συμμετέχοντες και το πιστοποιητικό συμμετοχής δίνεται στους άλλους.

Οι εκπαιδευτές του οργανισμού πιστοποίησης TURCERT είναι επίσης έμπειροι και εξειδικευμένοι σε αυτόν τον τομέα και παρουσιάζονται πολλά παραδείγματα κατά τη διάρκεια αυτών των εκπαιδεύσεων. Αυτό είναι επίσης δυνατό εάν η εταιρεία απαιτεί κατάρτιση στο εργασιακό περιβάλλον.

Εάν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Κατάρτιση Ικανοποίησης Πελατών ή εάν θέλετε να δώσετε αυτήν την εκπαίδευση, οι έμπειροι υπάλληλοι του οργανισμού πιστοποίησης TURCERT θα είναι εκεί για εσάς.