Οι λειτουργίες γείωσης είναι η διαδικασία σύνδεσης των ανενεργών εξαρτημάτων και των μη αγώγιμων εξαρτημάτων σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση με τη βοήθεια ενός ηλεκτροδίου στο έδαφος. Με άλλα λόγια, όπου χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια, είναι απαραίτητο να συνδεθούν τα ορυκτά μέρη που μπορούν να μεταφέρουν ρεύμα σε αυτό με το έδαφος. Ο σκοπός των εργασιών γείωσης είναι να προλαμβάνεται ο κίνδυνος δυσλειτουργίας σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή δυσλειτουργίας και να εξαλειφθούν τελείως αυτές οι επικίνδυνες τάσεις.

Το κίτρινο πράσινο καλώδιο στα ηλεκτρονικά μέσα είναι αλεσμένο και υποδεικνύεται από το PE. Τα περισσότερα από τα βραχυκυκλώματα που εμφανίζονται στα ηλεκτρικά δίκτυα είναι βραχυκύκλωμα βραχυκυκλώματος. Η φάση και το ουδέτερο πρέπει να είναι 220-230 βολτ. Για μια καλή γείωση μεταξύ ουδέτερου και εδάφους, αυτή η τιμή θα πρέπει να είναι τα περισσότερα volt 1-2.

έδαφοςείναι πολύ σημαντικό όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή και την ασφάλεια ιδιοκτησίας. Είναι η καλύτερη μέθοδος για την πρόληψη πιθανών ηλεκτρικών κινδύνων. Αυτό είναι επίσης χρήσιμο για τη μεγάλη διάρκεια ζωής του ηλεκτρικού οχήματος.

γεννήτριες εργαλεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Μετατρέπουν τη μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια. Η πηγή της μηχανικής ενέργειας εδώ μπορεί να είναι ατμομηχανή, μηχανή εσωτερικής καύσης ή ανεμογεννήτρια. Σε αντίθεση με τις γεννήτριες, οι ηλεκτροκινητήρες είναι αυτοί που μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική ενέργεια. Στην πραγματικότητα, οι ηλεκτροκινητήρες και οι γεννήτριες έχουν πολλά πράγματα όσον αφορά τις αρχές λειτουργίας.

Οι γεννήτριες είναι ηλεκτρική ενέργεια που φυσικά θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή επειδή παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Συνεπώς, πρέπει να γειωθεί για να αποφευχθούν τυχόν ηλεκτρικές διαρροές. Τα ρεύματα βλάβης που θα προκύψουν στις γεννήτριες με τη διαδικασία γείωσης περιορίζονται από την αντίσταση και μεταδίδονται στο έδαφος, διασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια ζωής και ιδιοκτησίας. Αυτό επίσης αποτρέπει τη συσσώρευση τάσης στη γεννήτρια. Συνεπώς, απαιτείται τακτική συντήρηση των γεννητριών.

Η υποχρέωση αυτή εισάγει τον νόμο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και τον κανονισμό για τις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας σχετικά με τη χρήση εξοπλισμού εργασίας. Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα υγείας και ασφάλειας και οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται περιλαμβάνονται σε αυτούς τους νομικούς κανονισμούς.

Στο χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας υγείας και ασφάλειας κανονισμών προσαρτημένων βρίσκεται στον πίνακα (παράρτημα 3 συντήρησης, επισκευής και περιοδικών ελέγχων συναφή θέματα), γεννήτριες, Ηλεκτρική εγκατάσταση, Γείωση εγκατάσταση βρίσκεται σε ομάδα αντικεραυνικής προστασίας. Για γεννήτριες, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο περιοδικό έλεγχο και τα ορυχεία τους είναι απαραίτητα.

γείωση περιοδικός έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης σύμφωνα με τους κανονισμούς, ενώ περιοδικές επιθεωρήσεις της γεννήτριας γείωση ισχυρή ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους πρέπει να γίνεται από τις υψηλές ή τεχνικούς.

Κατά τη διάρκεια αυτών των επιθεωρήσεων, Κανονισμός για τη γείωση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Κανονισμός περί Ηλεκτρικών Υψηλών Σημερινών Φυτών και Ηλεκτρικών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Κανονισμός και Ηλεκτρικός εξοπλισμός - Μέρος 60079: Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις σχεδιασμού, επιλογής και συναρμολόγησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Ο οργανισμός πιστοποίησης TÜRCERT είναι επίσης δοκιμών και επιθεώρησης επίσης δίνει. Αν η γείωση της γεννήτριας να πάρετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον περιοδικό έλεγχο ή που απαιτούνται για να κάνουν αυτές τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, TÜRCERT, είναι έτοιμη να προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται για τους οργανισμούς σε κάθε κλάδο με έμπειρους διευθυντές και υπαλλήλους.