Οι γρύλοι χρησιμοποιούνται για να αυξήσουν τα βαριά φορτία σε ένα ορισμένο ύψος ή για να ασκήσουν πίεση σε ένα ακίνητο σώμα. Οι υποδοχές άρχισαν να χρησιμοποιούνται σε αντλίες υδραυλικής ισχύος. Σήμερα υπάρχουν πολλοί τύποι βυσμάτων με πολύ διαφορετικές ανυψωτικές ικανότητες. Και οι δύο μηχανικές υποδοχές και οι υδραυλικές υποδοχές έχουν πολύ αποτελεσματική και γρήγορη χρήση για την ανύψωση πολύ βαριών φορτίων.

Ανεξάρτητα από τον τύπο και την ισχύ, είναι απαραίτητο να είστε προσεκτικοί στη χρήση των γρύλων και να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και να ακολουθείτε τις αρχές στις οδηγίες χρήσης.

Jack, υδραυλικό βύσμα, βύσμα φιαλιδίου, βύσμα κιβωτίου ταχυτήτων, βύσμα καρότσας και βύσμα κροκόδειλου Υπάρχουν τέτοιες ποικιλίες. Οι υποδοχές alligator είναι στην ομάδα των υποδοχών. Εύκολο στη χρήση περιστρεφόμενα ρουλεμάν και αυτόματη προστασία υπερφόρτωσης. Χάρη στις πλευρικές πλάκες, παρέχει επίσης ανθεκτική στο ύψος και ισορροπημένη λειτουργία. Είναι κατάλληλο για όλα τα κανονικά οχήματα χαμηλού ύψους. Γενικά, υπάρχει μεγάλη ευκολία χρήσης για καταστήματα επισκευής οχημάτων και υπηρεσίες οχημάτων.

Υδραυλικά, αν και μηχανικά, βύσματα αλιγάτοραείναι τα εργαλεία που ενδέχεται να απειλήσουν την ανθρώπινη υγεία και την ασφάλεια ιδιοκτησίας κατά τη χρήση της. Οι γρύλοι κροκοδείλων, οι οποίοι λειτουργούν ειδικά με το υδραυλικό σύστημα και απομακρύνονται τα βαρύτερα φορτία, λειτουργούν με την αρχή της πίεσης και συνεπώς χρειάζονται τακτική συντήρηση για την ασφάλεια των εργαζομένων και του χώρου εργασίας.

Η υποχρέωση αυτή απορρέει από τις διατάξεις του Νόμου περί Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία και του Κανονισμού περί Υγειονομικών και Ασφα- λιστικών Όρων Χρήσης Εξοπλισμού Εργασίας. Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα είδη μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια και οι ελάχιστοι όροι που πρέπει να τηρούνται περιλαμβάνονται σε αυτούς τους νομικούς κανονισμούς.

Στους πίνακες των παραρτημάτων του κανονισμού για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στη χρήση εξοπλισμού εργασίας (Παράρτημα 3 Συντήρηση, Επισκευή και περιοδικοί έλεγχοι), βύσματα, Εργαλεία ανύψωσης και προώθησης ομάδα. Ως εκ τούτου, για τους βρόχους κροκόδειλος, αν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο περιοδικό έλεγχο και τα ορυχεία τους είναι απαραίτητα.

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ιδρυμάτων και εργαστηρίων που εκτελούν δοκιμές και επιθεωρήσεις οχημάτων ανύψωσης και μετάδοσης. Ωστόσο, οι οργανισμοί που είναι διαπιστευμένοι για το έργο αυτό θα πρέπει να προτιμηθούν, δηλαδή εθνικοί ή διεθνείς οργανισμοί διαπίστευσης. Επιπλέον, τα άτομα που θα διεξάγουν διαδικασίες δοκιμών και επιθεώρησης πρέπει να είναι μηχανικοί μηχανικοί, τεχνικοί μηχανημάτων ή υψηλοί τεχνικοί. Εάν δεν ληφθούν υπόψη αυτά τα σημεία, δεν θεωρείται έγκυρη ούτε η επιθεώρηση ούτε οι επιθεωρήσεις που πρέπει να διενεργηθούν ούτε οι εκθέσεις που πρέπει να συνταχθούν. Διαφορετικά, οι εκθέσεις αυτές, οι οποίες αναζητούνται κατά τις επίσημες επιθεωρήσεις του Υπουργείου Εργασίας, δεν έχουν αξία.

Στους πίνακες που επισυνάπτονται στον κανονισμό, τα πρότυπα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων παρουσιάζονται ως εξής:

 • TS 10116
 • TS 280
 • TS EN 818-6 + A1
 • TS EN 1495 + A2
 • TS 1709
 • TS EN 12079-3
 • TS EN 12927-7
 • TS EN 13157 + A1
 • TS EN ISO 13534
 • TS ISO 789-2
 • TS ISO 3056
 • TS ISO 4309
 • TS ISO 7592
 • TS ISO 9927-1
 • TS ISO 11662-1
 • TS ISO 12480-1
 • TS ISO 12482-1

Οργανισμό πιστοποίησης TÜRCERT, καθώς και μελέτες διαπίστωσης της συμμόρφωσης και πιστοποίησης, δοκιμών και επιθεώρησης Επίσης εξυπηρετεί. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την περιοδική επιθεώρηση των μεγάλων αλιγάτορες υποδοχές ή αν θα πρέπει να κάνετε αυτές τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, TÜRCERT φορέα πιστοποίησης είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις ανάγκες των επιχειρήσεων με έμπειρους διευθυντές και υπαλλήλους.