Teknoloji büyük bir hızla gelişiyor. Buna bağlı olarak rekabet ortamı oldukça ağır koşullara sahip. Bir yandan tüketici, eski tüketici değil artık; gittikçe bilinçleniyor. Bütün bunlar üretimin daha kaliteli yapılmasını, piyasaya daha kaliteli ürünlerin sunulmasını gerektiriyor. Ama aynı zamanda ürünlerin insan, hayvan ve canlıların can ve mal güvenliği için tehlike yaratmaması, bir zarar vermemesi, çevrenin korunmasına özen gösterilmesi, üzerinde daha fazla durulan konular olmaktadır. Bu bakımdan ürün kalitesinin ve güvenilirliğinin belgelenmesi tüketiciler için şart olmaya başlamıştır.

Ürün güvenliğinin belgelenmesinde en çok kullanılan yöntemlerden biri ise CE işareti olmuştur. Ürünlerin üzerine konulan CE etiketi, hem ülkemizde hem de birçok ülkede geçerli olan bir etikettir. Ürünün, kullanıcısı için güvenli olduğunu gösteren bir belgedir ve önemi her geçen gün daha fazla artmaktadır.

Bugün elektrikli ev aletleri, hayatın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Kişisel bakım araçlarından ısıtıcılara kadar, mutfakta kullanılan araçlardan genel temizlik araçlarına kadar her çeşit elektrikli araç evlerde kullanılmaktadır. Ülkemize ithal edilen bu araçlarda CE etiketi bulunma zorunluluğu vardır. Aksi halde gümrüklerden girişine izin verilmez. Aynı şekilde, ülkemizde üretilen ürünlerin iç piyasaya veya Avrupa Birliği ülkelerine sunulması için de CE belgesine ihtiyaç vardır.

Avrupa Birliği’nin 1985 yılından itibaren uygulamakta olduğu Yeni Yaklaşım programında, belli özellikleri taşıyan ürünler biraraya getirilerek gruplama yapılmış ve her bir grup için ayrı direktifler çıkarılarak, ürünlerin teknik gereklilikleri belirlenmiştir. Bu ürün gruplarından biri de elektrikli ve elektronik cihazlardır. Bu cihazlar için Avrupa Birliği tarafından Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (Electromagnetic Compatibility, EMC) ve Alçak Gerilim Direktifi (Low Voltage Directive, LVD) yayınlanmıştır.

Bir elektrikli ürüne CE etiketinin konulabilmesi için, üretici firmanın önce ulusal veya uluslararası bir akreditasyon kuruluşundan akredite olan bir test ve muayene kuruluşuna müracaat etmesi gerekir. Bu kuruluş, test ve muayene çalışmalarında temel olarak şu standartları kullanır:

  • Makina üreticilerini ilgilendiren TS EN 60204-1 standardı (Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik donanımı - Bölüm 1: Genel kurallar)
  • Beyaz eşya üreticilerini ilgilendiren TS EN 60335-1 standardı (Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel kurallar)

Eğer elektrikli ürünün tasarım ve üretim aşamalarında farklı bileşenler kullanılıyorsa ve bu bileşenler CE kriterleri açısından kabul gören belgelere sahipse, ayrıca test edilmelerine gerek yoktur. Aksihalde bu bileşenlerin de kendi standartlarına göre test ve muayene edilmesi gerekir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu öncelikle belgelendirme çalışmaları üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak bu çalışmaları yanında çeşitli test ve muayene çalışmaları gibi teknik hizmetler de sunmaktadır. Bu yüzden, CE işaretinin ne anlama geldiği ve elektrik CE ürün belgelendirmesinin nasıl yapıldığı konusunda daha geniş bilgi almak ihtiyacı duyulursa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun konularında uzman yönetici ve çalışanlarına başvurmakta tereddüt etmeyiniz.