1996 yılında Gümrük Birliği Anlaşması imzalandıktan sonra, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen Yeni Yaklaşım Direktifleri birer birer yasalaşmaya başlamıştır. Bu çerçevede çıkarılan Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (2006/95/AT) bunlardan biridir. Bu yönetmelik, Alçak Gerilim Direktifi (Low Voltage Directive, LVD) esas alınarak hazırlanmıştır.

Yönetmelik, elektrikli araçların güvenli olarak piyasaya sunulması için gerekli güvenli kurallarını ve uygunluk değerlendirme sürecine ilişkin esasları belirlemektedir.

Alçak Gerilim Direktifi’nde güvenlik gerekleri olarak şunlar sayılmıştır:

 • Elektrikli aracın tanınmasını ve üretilme amacına uygun ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak temel özellikler, aracın üzerinde veya yanında verilecek bir uyarı belgesinde açıklanacaktır.
 • Üretici firmanın ismi veya ürünün markası, elektrikli aracın üzerine veya ambalajı üzerine okunaklı bir şekilde basılmalıdır.
 • Elektrikli araç, bütün parçaları ile birlikte, güvenli ve düzgün bir şekilde monte edilmesini sağlayacak bir şekilde üretilmiş olmalıdır.
 • Elektrikli ürünün tasarımı, uygun şekilde kullanılması ve düzenli bakımının yapılması koşulu ile, tehlike yaratacak ısı, ark veya radyasyon yaymamalıdır. Ayrıca aracın yalıtımı uygun şekilde tasarlanmış olmalıdır.
 • Elektrikli ürün, insan ve hayvan yaşamını tehlikeye atmayacak şekilde üretilmelidir.
 • Bunun yanında, araçtan beklenen mekanik gerekleri karşılamalı, çevre koşullarına dayanıklı olmalı, aşırı yüke karşı önlemi alınmış olmalı, elektrik dışı bir tehlike yaratmamalıdır.

Bütün bu sayılan gerekleri karşılayan elektrik devreleri ve ekipmanlar için, üretici firma CE işaretleme için şu yolu izleyecektir:

 • Üretici firmanın kendine ait bir laboratuvarı yoksa, gerekli testleri bir test ve muayene kuruluşuna yaptırır.
 • Üretici firmanın kendine ait bir laboratuvarı varsa, gerekli test ve muayene çalışmalarını kendisi yapar.
 • Her iki durumda da üretici firma bir teknik dosya hazırlar ve test sonuçlarını bu dosyanın içine koyar.
 • Teknik dosyada ayrıca ürüne ait tasarım çalışmaları ve üretim aşamaları dahil ürün özellikleri gösteren bütün bilgi ve belgeler de bulunur.
 • Teknik dosyaya ayrıca, elektrikli aracın üretiminde tamamen veya kısmen uygulanan standardların bir listesi, eğer herhangi bir standart uygulanmamışsa, direktifin güvenlik gereklerini sağlamak üzere uygulanan yöntemlerin tanımlamaları da konur.
 • Bundan sonra üretici firma ürünün, ilgili direktif kriterlerine uygun üretildiğini ifade eden bir uygunluk beyanı hazırlar ve bunu da teknik dosyaya koyar.
 • Bu çalışmaların arkasından ürüne CE işareti konulur.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu öncelikle belgelendirme çalışmaları üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak bu çalışmaları yanında çeşitli test ve muayene çalışmaları gibi teknik hizmetler de sunmaktadır. Bu yüzden, CE etiketinin ne anlama geldiği ve elektrik devreleri ve ekipmanları için nasıl CE ürün belgelendirmesi yapıldığı konularında daha geniş bilgi almak ihtiyacı duyulursa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun konularında uzman yönetici ve çalışanlarına başvurmakta tereddüt etmeyiniz.