Elektriksel anlamda güvenlik, akım ve gerilim gibi insanlar için tehlike yaratacak elektriksel özelliklerin, kullanıcılara zarar vermesinin önüne geçmek için alınan önlemler bütünüdür. Bilhassa üretim tesislerinde ve fabrikalarda kullanılan çeşitli elektrikli cihazlarda tasarım ve üretim hataları olması durumunda, bu cihazları kullanan kullanıcıların sağlığı tehlikeye girebilir. Bu durum evlerde kullanılan elektrikli cihazlar için de farklı değildir. Bu nedenle üretimlerinin denetlenmesi, ölçülmesi, test edilmesi ve olası risklerin önüne geçilmesi gerekmektedir. Bunu sağlayacak cihazlara da elektriksel güvenlik test cihazları denmektedir. Üretim tesislerinde bu tür cihazların bulundurulması ve kullanılması iş güvenliğinin sağlanması açısından önemlidir.

Bunun yanı sıra yetkili ve donanımlı laboratuvarlarda da elektriksel güvenlik testleri yapılmaktadır. Bu anlamda gerçekleştirilen sayısız testler bulunmaktadır. Bunların başında EMC testi, LVD testi, topraklama testleri, izolasyon testi, yüzey gerilimi testi, kablo gerilim testi, ısınma testi ve kaçak akım testi gibi testler gelmektedir. Ayrıca çalışma sıcaklığında izolasyon direnci testi, ortam sıcaklığında izolasyon direnci testi, izolasyonun DC gerilime uzun süreli dayanma testi, yüksek gerilim testi, elektrik dayanımı testi, giriş gücü ve akımı testi, neme dayanıklılık testi, yıldırım darbe testi, delinme gerilim testi, olağandışı çalışma testi, deşarj testi, yüzeysel kaçağa karşı koruma testi ve daha onlarca elektriksel testler yapılmaktadır.

Elektromanyetik uyumluluk anlamına gelen EMC testleri, elektrikli ve elektronik cihazların, çalışmaları sırasında çevreye yaydıkları ve birbirlerinin çalışmasını engelledikleri elektromanyetik enerjinin tespit edilmesi için yapılmaktadır. Bu tür cihazların elektromanyetik ortamda, herhangi bir girişime neden olmadan ve başka bir girişimden etkilenmeden çalışmalarını sürdürmesi beklenmektedir. Bu duruma elektromanyetik uyumluluk adı verilmektedir. Yapılacak testler sonrasında, söz konusu cihazların ilgili yasal düzenlemeler ve yayınlanmış standartlar çervesinde çalıştıkları tespit edildiği zaman laboratuvarlar tarafından bir uygunluk belgesi verilmektedir.

Temelinde, alternatif akım için 50 ile 1000 volt arasında, doğru akım için 75 ile 1500 volt arasında değişen alçak gerilimde çalışan elektrikli ve elektronik cihazları kapsayan LVD testleri, ilk bakışta sadece izolasyon testi, yüksek gerilim testi, kaçak akım testi ve toprak hattı süreklilik testi gibi testleri çağrıştırsa da gerçekte farklı birçok testi ifade etmektedir. Örneğin, yalıtma aralıkları ve yüzeysel kaçak yolları testi, sıcaklık artışı ve ısınma testi, güç ölçümü, sıvı ve katı cisimlerin girişine karşı koruma testleri, nemlendirme testi, iklimlendirme testi, mekanik testler ve olağan dışı çalışma testleri gibi.

Elektriksel güvenlik testleri kapsamında yapılan testler arasında RoHS testleri de bulunmaktadır. Mevcut yasal düzenlemeler insan sağlığı ve çevre koşulları için zararlı ve tehlikeli bir kısım elementlerin ve kimyasal maddelerin, elektrikli ve elektronik cihazlarda kullanılmasını yasaklamakta ya da kullanılmasına sınır getirmektedir. Bu uygulama bugün bütün dünyada kabul görmektedir.

Kurşun, civa, krom veya kadmiyum gibi bazı ağır metaller ve bileşenleri RoHS testleri kapsamına girmektedir. Bu elementler insan sağlığını tehdit etmesi yanında, geri dönüşümü sağlanmadığı ve kontrolsüz bir şekilde çevreye bırakıldığı zaman doğada büyük tahribat yapmaktadır. RoHS testleri kapsamına giren elektrikli ve elektonik ürünlerin kapsamı 2013 yılında genişletilmiştir. Buna göre büyük ev aletleri, küçük ev aletleri, bilgisayar teknolojileri ve telekomünikasyon cihazları, tüketici ürünleri, ampuller ve avizeler dahil aydınlatma cihazları, elektrikli ve elektronik cihazlar, oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları, tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol aletleri, otomatik dağıtıcılar ve bu gruplara girmeyen diğer elektrik ve elektronik eşyalar RoHS testlerinin kapsamına girmektedir.

Bununla birlikte IP Testleri IP Koruma Derecesi (Ingress Protection Rating) genel olarak dünya standartlarında Uluslararası Koruma Değerlendirmesi olarak da anılır, Mekanik veya elektrikli cihazların suya, toza veya dış darbelere karşı dayanıklılığını ölçmek için kullanılan seviyelerdir. Bu dereceler Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından yayınlanmıştır. Bu kodların bir diğer yayınlanma amacı ise pazarlanan ürün hakkında daha ayrıntılı bilgi vermeyi amaçlamaktır.

Başlıca IP testleri şu kategorilere göre yapılmaktadır, Katı Cisimlere Karşı Dayanıklılık, Nesne Büyüklüğüne Karşı Koruma, Sıvılara karşı dayanıklılık, Tehlikeli parçalara erişime karşı korumalı, Mekanik Darbe Dayanımı.

Elektriksel güvenlik testleri yaptırmak ve ilgili uygunluk belgelerini almak isteyen ya da bu konularda daha ayrıntılı bilgilere gereksinim duyan işletmeler, belgelendirme konusunda uzman bir kuruluş olan TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketine başvurmalıdır.