Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (89/336/AT), Avrupa Birliği tarafından yayınlanan ve birkaç defa güncellenen Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (Electromagnetic Compatibility, EMC) ile uyumluluk göstermektedir.

Bütün elektrikli veya elektronik araçlar ve sistemler, normal ortamda yaydıkları elektromanyetik bozulma seviyeleri yüzünden bir yandan kendi çalışmalarını diğer yandan diğer elektrikli veya elektronik araçların çalışmasını engelleyebilirler. Bu nedenle bu araçların bu etkilenmeleri ortadan kaldırmak ya da en düşük düzeyde tutmak üzere imal edilmeleri gerekmektedir. Bu direktif, elektrikli veya elektronik araçların ve sistemlerin, üretilmeleri, belgelendirilmeleri, işaretlenmeleri ve piyasaya sunulmaları ile ilgili esasları belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.

Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMC) ve Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği, çalışması sırasında diğer araçları bozan veya diğer araçlardan etkilenerek çalışması bozulan bütün elektrikli veya elektronik araçlara uygulanacak temel kriterleri belirlemektedir. Aşağıda sayılan bütün araçların tasarım amaçları ve çalıştıkları ortamlar göz önünde bulundurulmak zorundadır:

 • Ulusal radyo ve televizyon alıcıları
 • Sanayi üretim ekipmanı
 • Mobil radyo donanımı
 • Mobil radyo ve ticari telsiz telefon donanımı
 • Tıbbi ve bilimsel aletler
 • Bilgi teknolojisi donanımı
 • Ev aletleri ve elektronik ev eşyaları
 • Hava ve deniz radyo (telsiz) ekipmanları
 • Elektronik eğitim araçları
 • Telekomünikasyon ağları ve ekipmanları
 • Radyo ve televizyon yayını vericileri
 • Lambalar ve floresan lambalar

Elektromanyetik uyumluluk açısından elektrikli veya elektronik araçlar şu sayılan hususları sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir:

 • Oluşan elektromanyetik bozulma, aracın tasarlandığı şekilde çalışmasına engel olacak seviyeyi geçmemelidir.
 • Aracın tasarlandığı şekilde kullanımı sırasında, beklenen elektromanyetik bozulmaya karşı bağışıklık, tasarlanan kullanım şekline göre kabul edilemez performans kaybına yol açmadan çalışmasını sağlayacak seviyede olmalıdır.

Üretici firmalar ayrıca ürün ile ilgili bir teknik dosya hazırlamak zorundadır. Bu teknik dosya, aracın temel gereklere uygun üretilip üretilmediğinin değerlendirilmesine imkan sağlamalıdır. Teknik dosyada aracın tasarım ve üretim özellikleri yanından aracın tanımı, varsa kısmen ya da tamamen uygulanan standartlara uygun üretim yapıldığının kanıtı ve üretici firmanın isteği doğrultusunda, onaylanmış belgelendirme kuruluşundan alınan bir beyan bulunmalıdır.

Elektromanyetik Uyumluluk Belgesi, elektrikli veya elektronik araçların elektromanyetik enerji yayılımlarının muayene ve test edilmesi sonucunda verilen bir belgedir. Ürünlerin EMC Belgesi alabilmesi için, bir muayene ve test kuruluşu tarafından emisyon ve duyarlılık testlerinin yapılması gerekmektedir.

Bu teslerde eas alınan standartlar ise, temel olarak makina üreticilerini ilgilendiren TS EN 60204-1 standardı (Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik donanımı - Bölüm 1: Genel kurallar) ile beyaz eşya üreticilerini ilgilendiren TS EN 60335-1 standardıdır (Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel kurallar).

TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun faaliyet alanına, çeşitli muayene ve test çalışmaları gibi teknik hizmetler de girmektedir. Bu yüzden Elektro Manyetik Uyumluluk CE Belgesi konusunda detay bilgiye sahip olmak ve bu belgeyi almak için, vakit kaybetmeden TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurunuz.