Unutulmamalıdır ki ürün üzerine konulan CE etiketi, tüketiciye bir kalite güvencesi vermemektedir. Sadece ürünün gerekli güvenlik koşullarına uygun olarak üretildiğini göstermektedir. CE etiketi sayesinde ürünler Avrupa Birliği piyasalarına rahatlıkla sürülebilmekte ve bu ülkeler tarafından yasal gerekçeler ileri sürülerek geri çevrilememektedir. Kısaca CE işareti ürünün Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktifleri’ne uygunluğunu belirten bir işarettir.

CE etiketi uygulaması bütün Avrupa Birliği ülkelerinde bir zorunluluktur. Bunun yanında ülkemizde de, Gümrük Birliği sözleşmesi dolayısıyla, tarım ürünleri dışındaki bütün ürünlerin CE etiketi taşıması zorunlululuğu bulunmaktadır.

Ayrıca yasal olarak bir zorunluluk olmasa da Monaco, Andora, Vatikan ve San Marino gibi küçük Avrupa ülkelerinde, sıkı ticari ilişkiler ve coğrafi yakınlık yüzünden, sistem tümüyle uygulanmaktadır.

Ancak CE kriterleri ve standartları, uluslararası geçerliliğe sahiptir ve bu yüzden Avrupa ile yoğun ticari ilişkileri olan ülkeler tarafından CE işareti yaygın olarak kullanılmakta ve sık sık CE standardizasyonu başvurusu yapılmaktadır.

Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktifleri’nde yer aldığı halde CE etiketi taşımayan ürünlerin üretici firmaları, ithalatçı firmaları veya dağıtıcı firmaları, ilgili direktiflerde gösterilen yaptırımlara tabi tutulmaktadır. Buna karşılık, Avrupa Birliği ülkelerinden üçüncü ülkelere yapılacak ihtacatta, ürünlerin CE etiketi taşıması zorunlu değildir.

Avrupa Birliği tarafından yayınlanan Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi’ne (Electromagnetic Compatibility, EMC) dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (89/336/AT), elektrikli ve elektronik cihazların ve sistemlerin birbirleri ile olan etkilenmelerini ortadan kaldırmak ya da en düşük düzeyde tutmak için, üretilmeleri, belgelendirilmeleri, işaretlenmeleri ve piyasaya sunulmalarına yönelik esasları belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.

Bu tür cihazlar Avrupa Birliği Direktifleri’nde düşük riskli ürün kabul edildiğinden, bu cihazları üreten firmalar önce bir teknik dosya hazırlayacaklardır. Bu teknik dosyada, ilgili ürünlerin özelliklerini ve direktifte açıklanan temel gereklere uygunluğunu gösterecek bilgi ve belgeler bulunur. İlgili direktif, eğer bir kalite sistemine dayanan uygunluk değerlendirmesi süreci öngörüyorsa, teknik dosya kalite sistemi dokümanlarından bir kabul edilir. Teknik dosya hazırlama yükümlülüğü, ürün piyasaya arz edildiği anda başlar.

Üretici firma daha sonra uygunluk değerlendirme çalışması yapar ve ürünün direktife uygun olduğuna inanıyorsa ürün üzerine CE işaretini koyar.

CE işareti üretici firma için değil, ürün için söz konusudur. Bu yüzden üretici firma birden fazla ürün üretiyorsa, bu işlemleri her bir ürün için ayrı ayrı yapmak zorundadır.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu öncelikle belgelendirme çalışmaları üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak bu çalışmaları yanında çeşitli test ve muayene çalışmaları gibi teknik hizmetler de sunmaktadır. Bu yüzden, CE etiketinin ne anlama geldiği ve elektronik ürün CE belgelendirme çalışmalarının nasıl gerçekleştirildiği konularında daha geniş bilgi almak ihtiyacı duyulursa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun konularında uzman yönetici ve çalışanlarına başvurmakta tereddüt etmeyiniz.