Elektromanyetik girişim, elektrikli veya elektronik araçların çalışırken bozulmasına, istenmeyen tepkiler vermesine ya da hatalı çalışmasına neden olan, doğal veya insan kaynaklı her türlü durumdur.

Eğer elektrikli veya elektronik bir araç, kendi içinde yukarıda açıklanan bir bozulma yaşamıyorsa, veya çalışırken başka bir elektrikli veya elektronik aracın çalışmasını bozmuyorsa ya da çalışan başka bir elektrikli veya elektronik araçtan etkilenmiyorsa, bu araç elektromanyetik uyumlu demektir.

Elektromanyetik girişim, bundan etkilenen aracın bulunduğu elektromanyetik ortamın bir sonucudur. Belirli bir bölgede meydana gelen her türlü elektromanyetik olay, elektromanyetik ortam oluşturur.

Elektromanyetik standartlar (EMC standartları) elektrikli veya elektronik ürünlerin kalitesini belirleyen temel kriterlerdir. Bu standartlarda iki temel unsur bulunmaktadır: test sınır değerleri ve test yöntemleri.

Uygulamada askeri araçlar ve ticari araçlar için ayrı EMC standartları uygulanmaktadır.

Elektromanyetik uyumluluk testlerinin iki yönü bulunmaktadır:

  • Birincisi yayılımdır. Bir elektrikli veya elektromanyetik araçtan kaynaklanan elektromanyetik yayılım tespit edilir.
  • İkincisi bağışıklıktır. Bir elektrikli veya elektromanyetik aracın, başka bir elektrikli veya elektromanyetik aracın elektromanyetik yayılımına karşı bağışıklığı tespit edilir.

Test ve muayene kuruluşları veya laboratuvarlar, elektromanyetik uyumluluk testleri için, ekranlı oda, yarı yansımasız oda, tam yansımasız oda veya açık saha test alanları kullanmaktadır.

Elektromanyetik dalgalar bir titreşim türüdür ve uzayda yol alabilirler. Elektromanyetik ismi, elektrik alan ve manyetik alan birleşiminden meydana gelir. Elektromanyetik kuvvet, elektrik yüklü bir parçacığın manyetik alandan geçerken üzerine etki eden kuvvettir. Bir manyetik alan, elektrik yüklü parçacıklar hareket ettiği zaman ortaya çıkar. Elektrik kuvveti ve manyetik kuvvet birbirleri ile ilişkilidir ve ilk olarak 1870’lerde tespit edilmiştir.

Elektromanyetik dalgalar, dalga boylarına göre birbirinden farklıdır. Radyo dalgaları, radyo sinyalleri yanında televizyon ve cep telefonu sinyallerini de taşırlar. Mikro dalgalar, mikrodalga fırınlarda ısıtma amaçlı, telefon ve bilgisayarda data aktarımı amaçlı kullanılır. Infrared ışınlar, uzaktan kumandalarda kullanılır. Ultraviyole ışınları cilde zararlı ışınlardır. X ışınları, tıbbi alanda görüntüleme amaçlı kullanılır. Gama ışınları son derece küçük dalga boyuna sahiptir ve kanser tedavisinde kullanılır.

Ancak bütün bu elektromanyetik dalgalar doğru yöntemlerle kullanılmazlarsa insanlarda kanser oluşumuna neden olabilir.

Görüldüğü gibi EMC, tam açılımı ile elektromanyetik uyumluluk, bütün elektrikli ve elektronik araçlar için söz konusudur ve üretici firmalar varsa kendi olanakları ölçüsünde yoksa bir test ve muayene kuruluşunda EMC testlerini yaptırabilirler.

TÜRCERT, belgelendirme çalışmaları yanında muayene ve test, uygunluk değerlendirme çalışmaları da yapmaktadır. Bu konuda akreditasyon kuruluşlarından gerekli yetkileri almıştır. Bu nedenle, EMC testleri konusunda ve EMC testlerinin ne anlama geldiği konusunda daha detay bilgiler almak isteniyorsa, hatta EMC testleri yaptırılmak isteniyorsa, hiç çekinmeden TÜRCERT’e gelmelisiniz. TÜRCERT, uzman yönetici ve çalışan kadrosu ile test ve muayene işlemleri ile ilgili her türlü talebi karşılayacak güçtedir.