Yeni Yaklaşım programı çerçevesinde Avrupa Birliği, ürünleri gruplayarak her biri için teknik gereklilikleri açıklayan direktifler yayınlamıştır. 1985 yılında geçilen bu uygulamanın en büyük özelliği, ürünlere konulan CE etiketi veya CE işaretidir. Bu bir anlamda Avrupa Uygunluk Belgesi demektir. CE Belgesi olmayan ürünlerin Avrupa piyasalarına sunulması mümkün değildir.

Ürünlerin üzerine konulan CE etiketi, o ürünün nerede kullanılacağını ve ne amaçla kullanılacağını ifade etmektedir. Çünkü ürünler kullanım yerleri ve amaçlarına göre farklı kriterlere ve standartlara tabi olabilir. Örneğin bir yatak, mobilya gereksinimi için pazara sunulmuşsa, bu durumda bu ürün mobilya kapsamında değerlendirilir. Ancak yatak bir hastane için üretilmişse, bu durumda bu ürün tıbbi cihazlar kapsamında değerlendirilir. Her iki direktifin gerek test ve muayene işlemleri gerekse sorumlulukları farklıdır.

Avrupa Birliği Komisyonu, ürün grupları bazında hazırladığı direktiflerde, ürünlerin hangi direktif kapsamına girdiği ve hangi direktif kriterleri doğrultusunda değerlendirileceğini tespit etmiştir. Dolayısıyla bir ürün bu direktiflerden biri veya birkaçının kapsamında değerlendirilebilir.

Bu anlamda elektrikli ve elektronik araçlar, elektromanyetik uyumluluk grubuna girmektedir. Avrupa Birliği tarafından hazırlanan Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi’ne (2004/108/EC Electromagnetic Compatibility Directive, EMC) dayanılarak çıkarılan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği, bu konudaki düzenlemeleri içermektedir. Bu yönetmelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır ve işlemler bu bakanlığın sorumluluğu altındadır.

Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMC) ve Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği, çalışması sırasında diğer elektrikli ve elektronik cihazları bozan veya bu tür araçlardan etkilenerek kendi çalışması bozulan bütün elektrikli veya elektronik araçlara uygulanan yasal düzenlemelerdir.

Bu şekilde, radyo ve televizyon alıcıları, tıbbi ve bilimsel aletler, bilgi teknolojisi cihazları, ev aletleri ve elektronik ev eşyaları, hava ve deniz radyo (telsiz) cihazları, telekomünikasyon ağları ve ekipmanları ve benzeri cihazlar bu düzenlemelere tabidir.

Bu cihazlar Yeni Yaklaşım Direktifleri’nde düşük riskli ürünler olarak görüldüğünden, bu araçların uygunluk değerlendirme çalışmalarını üretici firmalar yaparlar. Bu çalışmanın sonuçlarını ve uygunluk beyanlarını, hazırlayacakları teknik dosya içine koyarlar. Bu teknik dosyanın, aksine bir süre öngörülmemişse on yıl boyunca saklanması gerekmektedir.

Bu çalışmaların sonucuna göre üretici firma uygun buluyorsa, ürün üzerine CE işaretini koyar. Bir anlamda ürün ile ilgili CE Belgesi üretici firma tarafından hazırlanmış olmaktadır. Üretici firmalar emin olmak istediklerinde bazı test ve kontrol çalışmalarını bu hizmeti veren test ve muayene kuruluşlarından veya laboratuvarlardan talep edebilirler.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu öncelikle belgelendirme çalışmaları üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak bu çalışmaları yanında çeşitli test ve muayene çalışmaları gibi teknik hizmetler de sunmaktadır. Bu yüzden, CE etiketinin ne anlama geldiği ve elektromanyetik uyumluluk konusunda nasıl CE ürün belgelendirmesi yapıldığı konularında daha geniş bilgi almak ihtiyacı duyulursa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun konularında uzman yönetici ve çalışanlarına başvurmakta tereddüt etmeyiniz.

EMC TEST STANDARTLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;