Avrupa Birliği’nin 1985 yılında uygulamaya koymuş olduğu Yeni Yaklaşım Direktifleri, ürün grupları bazında yapılacak uygunluk ve güvenlik çalışmalarının kapsamını belirlemiş ve ürünlere CE etiketinin konulması uygulamasını başlatmıştır. Ürünlere CE etiketinin konulması tamamen üretici firmaların sorumluluğu altındadır. Eğer ürünler alçak risk grubuna giriyorsa üretici firmalar gerekli test ve muayene işlemlerini kendi imkanları ölçüsünde yaparlar. İmkanları elvermiyorsa bu testleri bir test veya muayene kuruluşuna yaptırırlar. Ancak ürünler yüksek risk grubuna giriyorsa, gerekli testler için mutlaka bir test ve muayene kuruluşuna veya bir laboratuvara müracaat etmek zorundadırlar.

Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında makinaların genelde tabi olduğu direktifler şunlardır:

             2006/42/AT Makina Emniyeti Direktifi

             2006/95/AT Alçak Gerilim Direktifi (LVD)

             2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMC)

Bunların arasında bulunan 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (Electromagnetic Compatibility, EMC), esas alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT) çıkarılmıştır. Bu yönetmelik, bir elektrikli aracın, elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesinde bulunan elektrikli veya elektronik araçların piyasaya sunulmasını sağlamak amacı ile yayınlanmıştır.

Gerek Avrupa Birliği tarafından çıkarılan EMC Direktifi, gerekse uyum çalışmaları çerçevesinde yayınlanan EMC Yönetmeliği, elektromanyetik uyumluluk testlerinin yapılması gereken elektronik araçları şu şekilde tarif etmiştir:

      Çalışmaları sırasında etrafa elektrikli veya elektromanyetik yayılım yapan araçlar

      Çalışmaları sırasında etrafa elektrikli veya elektromanyetik yayılım yapan başka bir araçtan etkilenen araçlar

      Duruma göre hareketli bulunan ya da önceden belirlenmiş bir yere monte edilen, kurulan ve sürekli olarak kullanılması amaçlanan araçlar

Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak bugün çok sayıda elektrikli veya elektronik araç bir arada bulunmak zorundadır. Bu araçlar çalışmaları sırasında birbirlerinin çalışma prensiplerine çok yaklaşmakta ve birbirlerinin etkilemeleri ya da birbirlerinden etkilenmeleri problem yaratmaktadır. Avrupa’da yakın bir gelecekte cep telefonlarının üzerine sağlığa zararlıdır etiketi konulacaktır. Elektromanyetik alanların DNA yapısını etkilediği, bağışıklık sistemine zarar verdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ne yazık ki elektronik araçların büyük bir kısmı yaşamı kolaylaştırsa da insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Elektromanyetik kirliliğin etkileri tam olarak tespit edilememiş olsa da cep telefonları başta olmak üzere elektromanyetik alan üreten çok sayıda araç kullanılıyor ve elektromanyetik kirlilik gittikçe büyüyor.

Akredite test ve muayene kuruluşları tarafından yapılan testlerin amacı, yukarıda açıklanan şekilde elektronik araçların yaydıkları elektromanyetik dalgaların boyutunu ve etkisini belirlemeye yöneliktir. Bu testler sırasında EMC standartları esas alınır ve elektrikli veya elektronik ürünlerin kalitesi belirlenir.

TÜRCERT, belgelendirme çalışmaları yanında muayene ve test, uygunluk değerlendirme çalışmaları da yapmaktadır. Bu konuda akreditasyon kuruluşlarından gerekli yetkileri almıştır. Bu nedenle, EMC testleri konusunda ve EMC testlerinin neden yapıldığı konusunda daha detay bilgiler almak isteniyorsa, hatta EMC testleri yaptırılmak isteniyorsa, hiç çekinmeden TÜRCERT’e gelmelisiniz. TÜRCERT, uzman yönetici ve çalışan kadrosu ile test ve muayene işlemleri ile ilgili her türlü talebi karşılayacak güçtedir.