Kısaca EMC testleri, çalışırken başka elektrikli veya elektronik araçların çalışmasını bozan veya başka bir elektrikli veya elektronik aracın çalışmasından etkilenip bozulabilen bütün elektrikli ve elektronik araçlara uygulanan bir test çeşididir. Aslında EMC testleri için, tek bir test olmayıp birbirini takip eden testler serisidir denebilir. Bu şekilde araçların çalışma sırasındaki elektromanyetik uyumlulukları ortaya konmuş olmaktadır.

Bu uyumluluk çalışmaları, Avrupa Birliği tarafından çıkarılan EMC Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi ile, Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, bu direktif esas alınarak çıkarılan, Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği hükümleri gereğince yapılmaktadır.

Söz konusu test ve muayene çalışmalarının, ilgili akreditasyon kuruluşlarından yetki almış test, muayene ve belgelendirme kuruluşları tarafından ya da laboratuvarlar tarafından yapılması gerekmektedir. Bu kuruluşların faaliyetleri, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik’te açıklanmıştır. Bu yönetmelik, bir teknik düzenleme kapsamında bulunan ve piyasaya sunulması hedeflenen ürünlerin, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi veya belgelendirilmesi amacı ile faaliyet gösterecek uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşların sahip olmaları gereken asgari koşulları, çalışma esaslarını ve uygulanacak yaptırımları açıklamak üzere çıkarılmıştır.

Yönetmelik hükümlerine göre, test ve muayene çalışması yapacak personelin, yeterli bir mesleki ve teknik eğitime sahip olmaları gerekmektedir. Bunun yanında yapılacak testlerin gerektirdiği düzeyde bir bilgi birikimine ve deneyime sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca bu personel, belgeleri, kayıtları ve testlerin yapıldığını gösteren raporları hazırlayabilecek bir beceriye de sahip olmak zorundadır.

Test ve muayene kuruluşunda çalışanlar, bu çalışmalar sırasında tespit ettikleri ve sahip oldukları her türlü bilgiyi, mesleki gizlilik ilkelerine uygun şekilde korumak ve bu bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşmamak zorundadır. Keza çalışmaları sırasında mesleki ahlak kurallarına uymak ve baskı ve etkilerden uzak durmak zorundadırlar.

Test hizmetlerini verecek test ve muayene kuruluşları veya laboratuvarlar, çalışmaları sırasında tarafsız ve bağımsız olmak ve bunu garanti etmek zorundadırlar.

EMC testlerinin yaptırılmış olması, Avrupa, Amerika, Çin ve daha birçok ülkede bir zorunluluktur. Zorunluluk olmasa da üretici firmalar açısından kendilerine itibar kazandıran ve rakipleri karşısında avantaj yaratan bir uygulamadır.

EMC testleri yaptırılırken, muayene ve test çalışmalarını yürütecek kuruluşun, bu testleri yapmaya ve rapor düzenlemeye yetkili olup olmadıkları önemli bir konudur. Bu kuruluşların mutlaka, ulusal veya uluslararası bir akreditasyon kuruluşundan akredite olmuş olmaları gerekir. Aksi halde düzenleyecekleri raporlar geçerli olmayabilir.

TÜRCERT, belgelendirme çalışmaları yanında muayene ve test, uygunluk değerlendirme çalışmaları da yapmaktadır. Bu konuda akreditasyon kuruluşlarından gerekli yetkileri almıştır. Bu nedenle, EMC testleri konusunda ve EMC testlerini yapacak test ve muayene kuruluşunun özellikleri konusunda daha detay bilgiler almak isteniyorsa, hatta EMC testleri yaptırılmak isteniyorsa, hiç çekinmeden TÜRCERT’e gelmelisiniz. TÜRCERT, uzman yönetici ve çalışan kadrosu ile test ve muayene işlemleri ile ilgili her türlü talebi karşılayacak güçtedir.