Elektromanyetik girişim ve uyumluluk kavramları, elektrik ve elektronik mühendisliğinde kullanılan önemli kavramlardır. Bu kavramlar ile özellikle devre tasarımı olmak üzere bir çok alanda karşılaşmak mümkündür. Elektromanyetik girişim ve elektromanyetik uyumluluk üzerine yapılan çeşitli testler bulunmaktadır. Dünya genelinde hemen her ülkede elektrikli ve elektronik ürünler için, elektromanyetik uygunluk testleri (EMC) yapılmaktadır.

Elektrikli ve elektronik araçlar veya sistemler, birbirlerine bağlı iken veya belli bir yakınlıkta bulunurken birbirlerini etkilerler. Bu durumun en basit örneği, radyo ve televizyonlarda görülen parazitlerdir. Bu cihazlar, yakında çalışan bir çamaşır makinasından ya da binanın üzerinden geçen yüksek gerilim hatlarından etkilenirler. Elektromanyetik uygunluk kriterleri, bu yan etkileri kabul edilebilir seviyede tutmak için tasarlanmıştır. Buna benzer etkileşimler uçak sistemlerinde hatta otomobillerde bile görülebilir. Elektronik olarak yönetilen herhangi bir aksam, bu etkileşim yüzünden hatalı çalışabilir ve beklenmeyen durumlara neden olabilir. Bu nedenle, bu sistemleri kalite ve fonksiyonel güvenlik açısından kontrol etmek önemlidir. Bunu sağlayacak olan ise elektromanyetik uygunluk testleridir.

Bu testlerin, tam donanımlı ve etkin test laboratuvarlarında yapılması, en doğru neticeyi verecektir. Bu yüzden EMC testi yaptırırken dikkat edilecek en önemli unsur, muayene ve test kuruluşunun yeterli donanıma sahip olup olmaması ve yeterli sayıda kalifiye eleman çalıştırıp çalıştırmamasıdır.

İkinci üzerinde durulması gereken nokta ise, muayene ve test kuruluşunun, ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olup olmadıklarıdır. Yani bu testleri yapmaya ve rapor düzenlemeye yetkili olup olmadıklarıdır.

Genel olarak EMC kriterlerinin iki temel amacı bulunmaktadır:

 • Birinci amaç, elektrikli veya elektromanyetik bir araçtan kaynaklanan elektromanyetik yayılımı belirlemektir.
 • İkinci amaç, bu cihazın başka bir elektrikli veya elektromanyetik bir araçtan kaynaklanan elektromanyetik yayılıma karşı bağışıklığını belirlemektir.

Başlıca yapılan elektromanyetik uyumluluk testleri şunlardır:

 • Radyo ve telekomünikasyon cihazları
 • Otomotiv elektroniği
 • Tıbbi araçlar
 • Bilişim ekipmanı
 • Ev ve ticari ürünler
 • Ev aletleri ve elektrikli aletler (ev veya sanayi tipi)
 • Aydınlatma araçları
 • Laboratuvar ekipmanı
 • Elektrikli oyuncaklar
 • Ağır sanayi ürünleri
 • İnşaat makineleri ve ekipmanları
 • Güvenlik sistemleri ve alarmlar
 • Demiryolu ekipmanları
 • Sağlık, fitness ve güzellik ürünleri

Bütün elektrikli veya elektronik araç üreticilerinin ya da ithalatçı firmaların, ürünlerin diğer elektrikli veya elektronik araçlarla uyumlu olduğundan emin olmak istemeleri çok doğaldır. Bu durumu, yaptıracakları EMC testleri ile belirleyeceklerdir. Eğer test sonuçları olumlu çıkarsa bu ürünlere CE işaretini koyabileceklerdir. CE işareti ürünün, Avrupa Birliği direktiflerine ve kriterlerine uygun olduğunu ifade eden bir işarettir.

TÜRCERT, çeşitli muayene ve test çalışmaları arasında, EMC testlerini de yapmaktadır. Özellikle ürünlerine CE etiketi koyacak firmalar için bu testlerin yaptırılması önemlidir. TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, çeşitli kuruluşlardan gelecek EMC Elektromanyetik Uyumluluk Testi talepleri için, deneyimli ve uzman bir kadroya sahiptir.