Elektromanyetik uygunluk testleri (EMC testleri), muayene ve test kuruluşları ya da laboratuvarlar tarafından, belli bir disiplin içinde yapılmak zorundadır. Yapılacak testin kriterlerini belirleyen ve gereklilikleri açıklayan EMC standartlarıdır. Bu standartlar, elektrikli veya elektronik ürünlerin kalitesini belirlemektedir ve iki temel noktayı esas almaktadır. Bunlardan biri test sınır değerleridir, diğeri ise test yöntemleridir.

Uygulamada EMC standartları, uygulandığı sektöre göre, sivil EMC standartları ve askeri EMC standartları gibi bir ayırıma gider. Askeri standartlar, Amerika Birleşik Devletleri tarafından, tamamen askeri ürünler için tasarlanmıştır. Bu standartlar bütün dünyada kabul görmüştür. Sivil standartlar gündelik yaşamda kullanılan elektrikli veya elektronik araçlar için tasarlanmıştır. Bu standartlar, ev, sanayi veya ağır sanayi kullanımına göre tespit edilmiş ulusal veya uluslararası kriterler içermektedir.

Avrupa Birliği ülkeleri, EMC kriterlerini, Avrupa Birliği Direktifleri doğrultusunda hazırladıkları kendi yasaları ile düzenlemektedir. Avrupa Birliği Direktifleri’nde teknik standartlar yer almaz. Bu konu ilgili kuruluşlara bırakılır. Bugün 2006/95/CE ve 2004/108/CE numaralı direktifler geçerlidir.

Avrupa Birliği standartlarının temel amacı, ürünler Avrupa Birliği içinde dolaşıma çıkmadan önce, sağlanması gereken temel koşulları belirlemektir. EMC yönetmeliğine göre, üretilen bir aracın, belirlenen kriterlere uyumlu olduğunun belgelenmesi gereklidir. Bunun için de ürünün bir teknik dosyası hazırlanmalıdır.

Bütün bu hazırlık ve belgelendirme çalışmalarının, ulusal veya uluslararası bir akreditasyon kuruluşundan akredite olmuş bir belgelendirme ve muayene ve test kuruluşu tarafından yapılması gerekmektedir. Ürünlerine EMC testi yaptıracak üretici veya ithalatçı firmaların, muayene ve test kuruluşunu seçerken göz önünde bulunduracakları kriterler vardır. En uygun EMC testi yaptırmak için arayış içinde olan firmaların bu kriterlere uymaları kendi çıkarları için gereklidir.

EMC testleri için en uygun muayene ve test kuruluşunu ararken ilk bakılacak nokta, bu muayene ve test kuruluşunun ya da laboratuvarın, bu testleri yapmaya ve rapor düzenlemeye yetkili olup olmadıkları konusudur. Yani ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olup olmadıkları çok önemlidir. Aksi halde alacakları belge geçerli bir belge olmayabilir.

EMC testleri için ikinci bakılacak nokta, muayene ve test kuruluşunun yeterli test araçlarına ve test sistemlerine sahip olup olmamasıdır. Bunun yanında o kuruluşun yeterli sayıda ve nitelikte eleman çalıştırıp çalıştırmamasıdır. Aksi halde test sonuçları hatalı çıkabileceği gibi gereksiz zaman kayıpları yaşanabilir.

EMC testleri için üçüncü bakılacak nokta ise ücrettir. Elbette yapılacak bu testlerin mali bir boyutu olacaktır. Ancak herşey ücrete bağlı olmamalıdır. Daha az ücret ödemek pahasına yukarıda açıklanan kriterler gözden uzak tutulmamalıdır.

TÜRCERT, çeşitli muayene ve test çalışmaları gibi teknik hizmetler de vermektedir. EMC testleri de bunlar arasındadır. Özellikle ürünlerine CE etiketi koyacak firmalar için bu testlerin yaptırılması önemlidir. TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, çeşitli kuruluşlardan gelecek EMC Elektromanyetik Uyumluluk Testi talepleri için, deneyimli ve uzman bir kadroya sahiptir.