Turizm, turizm işletmelerinin sunduğu hizmetleri içine alan bir sektördür. Turizm faaliyetleri denilince ulaştırma, konaklama ve yeme içme hizmetleri mutlaka işin içindedir. Burada ISO 18513 standardı açısından turizm faaliyetlerinin konumuzu ilgilendiren yönü konaklama hizmetleridir. Yerli veya yabancı ziyaretçilere öncelikle güvenli bir barınma olanağı sunmak, arkasından onların yeme içme, dinlenme, konfor ve eğlenme gibi gereksinimlerini karşılamak gerekmektedir. Bu çerçevede turizm işletmeleri kendi içinde otel, motel, butik otel, termal tesis, tatil köyü, pansiyon, dağ evi gibi çeşitlere ayrılır.

Turizm, daha çok ekonomik yönüyle ele alınan bir etkinliktir. Ülkeye önemli ölçüde döviz girişi ve gelir sağlamaktadır. Ayrıca istihdam yaratan ve diğer sektörlere de katma değer etkisi olan bir sektörüdür.

Turizm faaliyetleri gittikçe hız kazanmaktadır. Özellikle ülkeye sağladığı ekonomik katkılar anlaşıldıkça daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Son yirmi yıl içinde turizm, ülkemiz ekonomisinde önemli bir sektör haline gelmiştir. Bu sektör kendisi dışında otuzdan fazla sektörü de çeşitli şekillerde beslemektedir.

Turizm faaliyetleri bütün dünyada önemsenmekte ve teşvik edilmektedir. Bu kapsamda ülkemize her yıl gelen turist sayısı bir önceki yılın üzerinde olmaktadır. Ülkemizin hedefi Avrupa’da en fazla turist çeken beşinci ülke olmaktır. Bunun başarılabilmesi için, devletin sahipleneceği sosyal, ekonomik ve siyasi programlar ve alınacak kararlar çok önemlidir. Bunun yanında turistik işletmelerin de dünyanın heryerinden gelecek yabancı turistler için hazırlıklı olması gerekmektedir.

2003 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından hazırlanan ve yayınlanan ISO 18513:2003 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi standardı bu açıdan son derece önemlidir. Yerli veya yabancı ziyaretçilerin, konaklama tesislerinde aldıkları hizmetler ve gördükleri işaretler, uyarılar, yönlendirmeler hep belli bir standart içinde olursa, sorunsuz ve güvenli bir hizmet verilmiş olur. Bu da beraberinde işletmeye rekabet avantajı ve prestij kazandırır. Bu nedenle işletmeler ISO 18513 standardını kurmakta ve uygulamaktadır.

Ancak sistemin kurulması yetmemekte, bir de bu sistemin belgesini almak gerekmektedir. ISO 18513 Belgesi, akredite olmuş herhangi bir belgelendirme kuruluşundan talep edilebilir. Elbette alınacak böyle bir hizmetin bedeli olacaktır. Ancak belgelendirme kuruluşunun seçiminde fiyat, tek seçim kriteri olmamalıdır. Herşeyden önce belgelendirme kuruluşunun ISO 18513 Belgesi düzenleme yetkisi olmak zorundadır. Genelde yabancı akreditasyon kuruluşlarından alınmış bir yetki yoksa, düzenleyecekleri belge fazla bir değer ifade etmeyecektir. Bu yüzden en uygun belgelendirme kuruluşunu seçerken dikkatli karar vermek gerekmektedir.

TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi olarak, işletmelerinde ISO 18513 Turizm Yönetim Sistemi’ni kurmak ve ISO 18513 Belgesi’ne sahip olmak isteyen bütün turizm işletmelerine deneyimli ve uzman bir kadro ile hizmet veriyoruz. En uygun ISO 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi almak için aklınıza takılan her soruyu bizlere danışabilirsiniz.