ISO 50001 standardını kurmak, bir kuruluşun çevre ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini güvence altına alır ve kuruluşun çevre dostu imajını pekiştirir. Diğer yandan bu standardı uyguluyor olmak, kuruluşun enerji harcamalarının düşürülmesi ve rekabet gücünün yükselmesi anlamına gelir. Sera gazı salınımının düşürülmesi ise kuruluşun küresel ısınmaya verdiği katkıyı gösterir. Bu aynı zamanda kuruluşun üzerine düşen sosyal sorumluluğunu yerine getirdiğinin bir göstergesidir.

Biri kuruluşta ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni sadece kurmuş olmakla iş bitmiyor elbette. Bu sistemin sürekliliğini sağlamak ve enerji verimliliğini sürekli iyileştirmeye çaba göstermek gerekiyor. Bunun için sürekli olarak enerji ile bağlantılı tüketim noktalarının kontrol altında tutulması, gerekli zamanlarda gerekli iyileştirmelerin yapılması gerekiyor. Bu, kalite sistemlerinin temel döngüsü olan PUKÖ döngüsünün, yani Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem al döngüsünün sürekli çalıştırılması ile sağlanabilir.

ISO 50001 standardı kısaca, enerji analiz çalışmaları ile başlar, enerji kullanımının fazla olduğu noktaları tespit ederek buralarda enerji tasarrufu yapılmasını, enerji verimliliğinin arttırılmasını ve nihayet yenilenebilir enerji kaynaklarına geçilmesini bekler.

Enerji harcamalarının ülke ekonomisi açısından büyük yük getirmesi ve değişen iklim yapısı, hem ülke olarak hem de kuruluşlar olarak enerji verimliliğinin önemini arttırmaktadır. Kuruluşların sürekli olarak enerji verimliliğini geliştirmesi, enerji güvenliği, fosil yakıt kullanımı ve küresel ısınma gibi sorunların çözümüne katkı sağlamaktadır. Özellikle büyük sanayi kuruluşlarının, gereksiz enerji kullanımı yüzünden yüklü maliyetlere katlandıkları ve bu arada yüksek riskte karbon salınımı yaparak çevre kirliliği yarattıkları bir gerçektir. Bu yüzden sistemli bir şekilde yapılacak enerji yönetim çalışmaları, bir yandan kuruluşun sosyal sorumluluklarını yerine getirmesine yararken, diğer yandan da kuruluşu rekabet ortamında ön plana çıkartacaktır.

Bu sistemi işletmelerinde kuran ve sistem gereklerine uygun şekilde çalışmasını sürdüren kuruluşlar, arkasından ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi almak isteyebilirler. Bu belgeyi almak için atılacak ilk adım bir belgelendirme kuruluşuna başvurmaktır. Önce güvenilir ve akredite olduğundan emin olunacak bir belgelendirme kuruluşu ile anlaşma sağlanır. Sonra belgelendirme kuruluşu tarafından denetim ve uygunluk değerlendirme çalışmaları başlatılır. Bu çalışmalarda önce sistem kuruluşu sırasında hazırlanan dokümanlar incelenir, arkasından saha denetimlerine geçilir. Denetimler sonunda denetçiler bir rapor hazırlayarak belgelendirme kuruluşuna sunarlar. Belgelendirme kuruluşu, rapor sonuçlarına göre kuruluşun belge hak ettiğine karar verirse, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi düzenleyerek teslim eder. 

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu da uygunluk değerlendirme çalışmaları yapan bir kuruluştur ve bu konuda ilgili akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkiye dayanarak bu faaliyetlerini sürdürmektedir. ISO 50001 Belgesi’nin ne olduğu ve en uygun şekilde bu belgenin nasıl alınacağı konularında daha geniş bilgi almak istenirse ya da ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alınacaksa, en doğru adres TÜRCERT belgelendirme kuruluşudur. TÜRCERT, deneyimli yönetici ve çalışanları ile her türlü desteği vermeye hazırdır.