İşyerlerinde sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesine yönelik alınacak tedbirleri belirlemek üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmelikte, sağlık ve güvenliğin korunması, mesleki risklerin önlenmesi, tehlike ve kaza risklerinin ortadan kaldırılması, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanların bilgilendirilmesi, eğitimi, yaş, cinsiyet ve özel durumları itibariyle özel olarak korunması gereken kişilerin çalışma koşulları ile ilgili esaslar yer almaktadır.

İş kazaları, çalışanların işyerinde bulundukları sırada veya işveren tarafından sağlanan bir araçla topluca götürülüp getirilirken ya da işveren tarafından başka bir yerde görevlendirilmesi sırasında meydana gelebilir. Hatta bebeğini emziren kadına, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda yaşanan kazalar da iş kazası olarak kabul edilmektedir.

Yasal düzenlemelere göre, işverenler çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak yönünde bütün önlemleri almak zorundadır. Kullanılan ekip ve malzemeyi noksansız bulundurmak zorundadır. Ayrıca alınan önlemlere uyulup uyulmadığını da kontrol etmek zorundadır. Bunun yanında çalışanları eğitmek ve karşı karşıya oldukları mesleki riskler ve alınması gerekli önlemler konusunda bilgilendirmek zorundadır. Buna karşılık çalışanlar da alınan önlemlere uymakla yükümlüdürler.

Britanya Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan ve kısaca OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) olarak bilinen standartlar da bu amaçla hazırlamıştır. OHSAS, bir ISO standardı değildir. 2007 yılında yapılan güncelleme çalışmasında, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartları ile uyumlu hale getirilmiştir. Çünkü tüketiciler artık sadece ürün kalitelisi ile değil, üretim yapan kuruluşların sosyal sorumlulukları ile de ilgileniyorlar. Bizdeki yasal düzenlemeler yapılırken de bu esastan hareket etmektedir.

İşletmelerinde OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi’ni kuran firmalar, bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederek, kendilerine bir de OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi alabilirler. Bunun için mevcut belgelendirme kuruluşlarından birini seçmeleri gerekiyor.

Belgelendirme kuruluşları, yapacakları denetimler ve uygunluk değerlendirme çalışmalarının karşılığında bir hizmet bedeli talep etmektedirler. Bu kuruluşlar da birer ticari işletme olduklarından rekabet içindedirler. Bu yüzden belgelendirme kuruluşlarının talep ettikleri ücretlerde farklılık olabilir.

Genel bir yaklaşım olarak en uygun teklifi veren kuruluş ile çalışmak doğru görünse de aslında seçimde tek kriterin fiyat olmaması önemli bir noktadır. Belgelendirme kuruluşunun hangi ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşundan yetki aldıkları, mutlaka araştırılmalıdır.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkilerle sürdürmektedir. OHSAS 18001 Belgesi’nin ne olduğu ve en uygun şekilde bu belgenin nasıl alınacağı konularında tereddüt edilen noktalar varsa, bu arada OHSAS 18001 Belgesi almak ihtiyacı duyuluyorsa, vakit geçirmeden TÜRCERT belgelendirme kuruluşuna başvurabilirsiniz. TÜRCERT, deneyimli yönetici ve çalışanları ile bütün yönetim sistemleri konusunda hizmet vermektedir.