Yeni Yaklaşım Direktifleri’nin bir özelliği, ticarette karşılaşılan engelleri kaldırmak için birliğe üye ülkelerin hukuk düzenlerini yakınlaştırmaktır. Direktifler toplu bir uyum gerektirdiğinden, üye ülkelerin bu direktiflerle çatışan yasal düzenlemelerini yürürlükten kaldırmaları ya da direktif gerekleri ile paralel tutmaları gerekmektedir. Bunun yanında üye ülkelerin, ilgili direktifte öngörülen kriterlerden daha sıkı önlemleri uygulamaya devam etmeleri veya uygulamaya yeni önlemler almaları mümkün değildir. Sonuç olarak bu direktifler üye ülkeleri bağlayıcı niteliktedir.

Direktiflerle uyum sağlamak üzere hangi yasal düzenlemelerin kabul edileceğine üye devletler kendileri karar vermektedir. Ancak belirlenen süre içinde üye ülkelerin uyumlaştırma konusunda gereken düzenlemeleri yapmaması veya yapamamış olması hukuku ihlali olarak kabul edilmiştir.

Yeni Yaklaşım Direktifleri, CE işareti gerektiren direktifler olarak kabul edilmektedir. Ancak Yeni Yaklaşım veya Global Yaklaşım ilkelerine göre hazırlanan ama CE işareti gerektirmeyen direktifler de vardır.

Avrupa Birliği bir yandan kendi üye ülkeleri arasında bu şekilde gümrük birliği ve sebest dolaşım imkanı yaratırken diğer yandan, birliğe gönderilecek ürünlerin de bu şekilde belirlenen hükümlere uygun olmasını istemektedir. CE etiketi taşımayan bir ürün Avrupa Birliği piyasasına sunulamayacağı gibi, CE etiketi taşıyan ancak sonradan, istenen teknik gereklere uymadığı anlaşılan ürünler piyasadan toplanabilir.

Bu özellikleri ile üretici firmalar ürünlerine CE etiketini koyabiliyorsa, bu ürünün, sadece birlik ülkelerinde değil, dünyanın her yerinde sağlıklı ve güvenilir bir ürün olduğunu kanıtlamış olmaktadır. Bu ise tek başına üretici firmanın piyasa imajını güçlendirmekte ve rekabet avantajı sağlamaktadır.

Ürün üzerindeki CE işareti, Yeni Yaklaşım Direktifleri’ne uygunluğun bir göstergesi olduğu için, üretici firma bu ürünlerin birlik pazarlarına sunulmasında hiçbir sorun yaşamaz. Genel olarak ifade edildiği gibi CE işareti, ürünün pasaportu gibi kabul edilir.

Ancak insanlar arasında, CE işaretli ürünlerin kaliteli ürün olduğu gibi yanlış bir algılama bulunmaktadır. Hatta CE işaretinin, ürün için bir garanti belgesi anlamı taşıdığı düşünülmektedir. Ürün üzerinde CE etiketinin bulunması, o ürünün insan ve canlılar için can ve mal güvenliği açısından güvenli olduğunu gösterir ama o ürünün kaliteli olduğunun bir göstergesi değildir. Yani bir ürün güvenlik kriterlerine ve ilgili direktifin teknik gereklerine uyularak üretilmiş olabilir ama kullanılan malzeme kaliteli olmadığı için ürün de kaliteli olmayabilir. Gerçi bu noktada, üretim sırasında kalite standartlarına uyulması, direktifte bir teknik gereklilik olarak belirtilmişse, doğal olarak ürün de kaliteli olacaktır.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu ağırlıklı olarak belgelendirme çalışmaları yapmaktadır. Ancak bunun yanında müşterilerine çeşitli test ve muayene çalışmaları gibi teknik hizmetler de vermektedir. Bu açıdan, CE işareti konusunda tereddüt duyulan noktalar varsa ve CE ürün belgesinin firmaya katacakları konusunda daha detaylı bilgi almak istenirse, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun değerli çalışanları her zaman yanınızda olacaktır.