Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktifleri’nde yer alan ürünlere CE işareti iliştirme yükümlülüğü, ilgili direktif hükümleri gereğince, Avrupa Birliği pazarına girecek tüm ürünler için bir zorunluluktur. Bu nedenle aşağıda sayılan ürün çeşitlerine CE işareti konmak zorundadır:

 • Üye ülkelerde veya üçüncü ülkelerde üretilen bütün yeni ürünlere
 • Üçüncü ülkelerden üye ülkelere ithal edilen kullanılmış ve ikinci el ürünlere
 • Direktiflerin yeni ürün olarak kabul ettiği ciddi olarak değişim görmüş ürünlere

Bu sayılan ürün özellikleri, Yeni Yaklaşım programında şu ürün grupları için söz konusudur:

 • Alçak gerilim cihazları
 • Basit basınçlı kaplar
 • Oyuncaklar
 • İnşaat malzemeleri
 • Elektromanyetik uygunluk
 • Makinalar
 • Kişisel korunma donanımları
 • Otomatik olmayan tartı aletleri
 • Dondurucular
 • Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar
 • Tıbbi cihazlar
 • In vitro tıbbi tanı cihazları
 • Gaz yakan cihazlar
 • Yeni sıcak su kazanları
 • Sivil kullanım amaçlı patlayıcılar
 • Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar
 • Acık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü
 • Fluoresan lambalardan enerji etkinliği
 • Asansörler
 • Basınçlı ekipmanlar
 • Gezi amaçlı tekneler
 • Radyo ve telekomünikasyon terminal ekipmanları
 • Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar

Herhangi bir özel veya kamu kurum veya kuruluşu, bu ürün gruplarına giren bir ürün üretiyorsa, ürün üzerine mutlaka CE etiketi koymak zorundadır. Ülkemizin Avrupa Birliği ile yaptığı Gümrük Birliği Anlaşması’nın temel ilkesi, malların serbest dolaşımı ilkesidir. Bu nedenle birlik ile aramızdaki teknik düzenlemeler birbirleri ile uyumlu hale getirilmiştir. 1996 yılında yürürlüğe giren Gümrük Birliği Anlaşması gereğince, sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretinde Avrupa Birliği ile ülkemiz arasında gümrük vergileri, bir kısım başka vergiler ve miktar kısıtlamaları kaldırılmış ve bu ürünlerde üçüncü ülkelere karşı ülkemiz Avrupa Birliği’nin ortak gümrük tarifesini uygulamaya başlamıştır. Bunun arkasından Avrupa Birliği’nin teknik mevzuatı kendi yasal düzenlemelerimize alınmaya başlanmıştır. Yeni Yaklaşım Direktifleri ile ilgili yönetmelikler çıkarılmış ve uyum çalışmaları tamamlanmıştır.

Bütün bu gelişmeler sonunda, direktiflerde yer alan ürünlerin serbest dolaşımı sağlanmış ve bu çerçevede teknik engeller ortadan kaldırılmıştır. Yasal düzenlemelerin uyum çalışmalarının tamamlanması ile CE etiketinin direktiflerde yer alan ürünlere konulması zorunlu hale gelmiştir. CE etiketi, bu ürünler için bir güvenlik işaretidir ve üye ülke pazarlarına sunulacak ürünlerin CE işaretini taşıması gerekmektedir.

Bu kapsamda ürün üretecek olan ve Avrupa Birliği pazarına bu ürünü sunacak olan özel veya kamu kurum veya kuruluşları bu nedenle ürünleri için CE Belgesi almak zorundadırlar.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu ağırlıklı olarak belgelendirme çalışmaları yapmaktadır. Ancak bunun yanında müşterilerine çeşitli test ve muayene çalışmaları gibi teknik hizmetler de vermektedir. Bu açıdan, CE işareti konusunda tereddüt duyulan noktalar varsa ve neden CE Belgesi alınması gerektiği konusunda daha detaylı bilgi almak istenirse, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun değerli çalışanları her zaman yanınızda olacaktır.