Genel olarak, yemek pişirme, ısıtma, sıcak su üretme ve soğutma amaçlı kullanılan ve sıcaklığı 105 dereceyi geçmeyen, gaz yakıtlı ürünlere gaz yakan araçlar denmektedir. Basınçlı yakıcılar ve bunları kullanan ısıtıcılar da bu bu gruba girmektedir. Gaz yakıtı dendiği zaman, 1 bar basınç altında 15 derece sıcaklıkta gaz halinde bulunan yakıtlar ifade edilmektedir.

Avruğa Birliği ilk olarak 1990 yılında Gaz Yakan Cihazlar Direktifi’ni (Appliances Burning Gaseous Fuels Directive) yayınlamış daha sonra bunu 2009 yılında revize etmiştir (2009/142/AT).

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da ilk olarak, 2003 yılında, Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği’ni yayınlanmış, daha sonra 2011 yılında revize etmiştir (2009/142/AT). Dolayısıyla bizde de 2004 yılından itibaren gaz yakan cihazlar için kriterlere uyma zorunluluğu bulunmaktadır.

Esas olarak gaz yakan cihazların ve bu cihazların donanımlarının, normal koşullarda kullanıldığında, insan, hayvan ve eşyalara hiçbir zarar vermemeleri gerekmektedir. Bu yöntemelik, bu araçların bu şekilde piyasaya sunulmasını sağlamak amacı ile yürürlüğe konulmuştur. Çeşitli AR-GE çalışmaları, yapılan araştırmalar ve yaşanan deneyimler ile gaz yakan ekipmanların ve donanımlarının neden ve nasıl tehlike gösterdikleri tespit edilmiş ve bu tehlikelerin önünde geçilebilmek için belli kriterler belirlenmiştir. Bu şekilde üretici firmalar, onaylanmış bir belgelendirme kuruluşu üzerinden belgelendirdiği ürününü piyasaya rahatça sunabilmektedir. Ancak sanayi tesisleri için özel olarak üretilmiş olan ve bu amaçla kullanılan ürünler bu yönetmeliğin dışındadır.

Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği kapsamına giren araçları üreten firmalar, ürünlerini standartlara uygun üretmişlerse, yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmişlerse ve bir belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan testleri ve muayene işlemlerini başarı ile tamamlamışlarsa, ürünleri için belge alabilirler.

Belgeli olan ürünler, güvenliği, bir takım test ve denetimlerden geçmiş ve kanıtlanmış ürün anlamına geleceği için, üretici firma açısından bu durum firma imajı ve rakebet avantajı açısından önemlidir. Ayrıca, özellikle Avrupa Birliği ülkelerine sunulacak ürünlerin belgeli olması bir zorunluluktur.

Yönetmeliğe göre talep edilen birkaç uygunluk değerlendirme modülü şunlardır:

 • Tip İncelemesi
 • Tip Uygunluk Beyanı
 • Tip Doğrulaması
 • Üretim Kalite Güvencesi
 • Ürün Kalite Güvencesi
 • Tam Kalite Güvencesi
 • Son Değerlendirme İzlenerek İç Üretim Kontrolleri
 • Malzeme Onayı
 • Tasarım İncelemesi

Gaz Yakan Cihazlar Direktifi ve Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği kapsamına giren bazı ürünler şunlardır:

 • Gaz yakan merkezi ısıtma kazanları
 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) kullanan cihazlar
 • Evlerde kullanılan gazlı su ısıtıcıları
 • Fan üflemeli gaz brülörleri
 • Gazla çalışan ocaklar
 • Gazla çalışan hava ısıtıcıları
 • Müstakil, gazla çalışan ısıtıcılar
 • Gazla çalışan sanayi mutfak aletleri
 • Gazla çalışan ve evlerde kullanılmayan asma tip radyan ısıtıcılar
 • Lastik ve plastik hortum ve aksesuarları
 • Gaz brülörlerini ve gaz yakan aletleri kontrol eden emniyet ve kontrol cihazları
 • Gaz vanası
 • Ateşleyici

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, çeşitli muayene ve test çalışmaları gibi teknik hizmetler de vermektedir. Bu kapsamda Gaz Yakan Cihazlar CE Belgesi konusunda daha detay bilgi sahibi olmak için, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanları her zaman yanınızdadır.