Bugün, tüketicinin daha bilinçli olması, ülkelerin yasal düzenlemelerle gıda işleme ve tüketiciye sunma yaklaşımlarını kontrol altında tutmaya çalışmaları ve uluslararası kuruluşların çeşitli standartlar oluşturma gayreti, gıda üretiminin daha sağlıklı ve güvenli olması konusunda önemli gelişmeler sağlamış ve bir bütün olarak gıda güvenliği konusunu, önemli bir toplumsal konu haline getirmiştir.

Dar açıdan bakıldığında gıda güvenliği konusu, gıdaların amaçlanan kullanıma uygun şekilde hazırlanmasını ve tüketildiği zaman insana bir zarar vermemesini ifade etmektedir. Ama geniş açıdan bakıldığında, gıda güvenliği konusu, gıdaların, gıda kaynaklı hastalıklara neden olan kimyasal, biyolojik ve fiziksel etkileri önleyecek şekilde işlenmesini, hazırlanmasını, depolanmasını ve tüketiciye sunulmasını ifade etmektedir.

Sözlük anlamına bakıldığında güvenli gıda, her türlü bozulma ve bulaşmaya yol açan etkilerden arındırılmış ve tüketime hazır hale getirilmiş gıda demektir.

Gıda güvenliği konusunda belirlenmiş olan çeşitli standartlar bulunmaktadır. Örneğin, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi standardı, HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi standardı, Helal Gıda Standartları standardı, GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi standardı bunlardan birkaçıdır. Ancak bu standartların çoğunun temelinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı bulunmaktadır.

Bugünün giderek artan rekabet ortamı içinde, kuruluşların ulaşmak istedikleri hedefler arasında, pazara yeni ürün ve hizmetler sunmak, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak, mal veya hizmet üretim maliyetlerini düşürmek ve verimliliği arttırmak ön plandadır. Bütün bu hedefleri sağlamada ise ISO 9001 standardı ciddi bir rol oynamaktadır. Firmalar artık ellerinden gelenin en iyisini yapmakla yetinmemektedir. Bu tek başına bir çözüm olmamaktadır. ISO 9001 standardı, mal ve hizmet üreten bütün kuruluşların uygulayabileceği esnek bir standarttır ve bu kuruluşlar arasında gıda üretimi yapan kuruluşlar da hedeflerine ulaşmak ve bir kalite sistemi kurmak amacı ile bu yönetim modelini kullanmaktadır.

İşletmelerinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni kuran ve gerekliliklerini yerine getiren gıda üretimi yapan kuruluşlar, bir belgelendirme kuruluşuna başvurarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almak isteyebilirler. Bunun için belgelendirme kuruluşundan temin edecekleri bir Başvuru Formu’nu doldurmaları gerekmektedir. Daha sonra anlaşma sağlanırsa bu kuruluş ile bir sözleşme yapılacak ve denetim çalışmaları başlatılacaktır.

Belgelendirme kuruluşu adına gerekli denetim çalışmalarını yapan denetçiler, sonunda bir rapor düzenleyerek belgelendirme kuruluşuna teslim ederler. Bu kuruluş rapor üzerinden gerekli değerlendirme çalışmasını yapar ve gıda kuruluşunun belge almaya hak kazandığına karar verirse, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi düzenleyerek teslim eder.

Gıda üretimi yapan kuruluşlara nasıl ISO 9001 Belgesi alınacağı konusunda daha fazla bilgi almak isteniyorsa, belgelendirme çalışmaları, muayene ve test çalışmaları ve eğitim hizmetleri konusunda faaliyet gösteren TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun yönetici ve çalışanları her zaman yanınızda olacaktır.