Kalite kavramı ilk olarak Amerika’da dile getirilmeye başlanmıştır. Ancak kalitenin ilk uygulamaları Japonya’da olmuştur. Kalite kavramını Japonya’da geliştirenler Deming, Juran ve Ishikawa’dır. Tarihsel gelişimine bakılırsa kalite gelişim sürecinin dört ana aşamadan meydana geldiği görülür: muayene, kalite kontrol, kalite güvence ve toplam kalite.

Muayene aşamasında temel amaç, hatalı ürünlerin tüketiciye ulaşmasını engellemektir. Bu aşamada, yapılan işler kontrol edilip, hatalar tespit edilmiştir. Ancak hataların nedeni araştırılmamıştır. Böyle olunca da bir gelişme sağlanamadığı gibi, hatalı ürünlerin maliyeti fiyata eklenerek tüketiciye yansıtılmıştır.

Kalite kontrol aşamasında, muayene işlemleri, son kontrolden giriş kontrollerine ve ara kontrollere yayılmıştır. Bu aşamada istatistiksel kalite kontrol ile ilgili standartlar ortaya çıkmış ve tüketici korumaya başlanmıştır.

Kalite güvence aşamasında, karmaşık ve hassas ürün üretiminde kaliteye önem verilmeye başlanmış ve kalite ile ilgili standartlar yaratılmıştır. Bu aşama müşteri beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar bütünüdür.

Nihayet, toplam kalite aşamasında, üst yönetim dahil bütün çalışanlar kalite çalışmalarına katılmış ve müşterilerin tam tatmini esas alınmıştır.

Toplam kalite devrimi ilk Japonya’da gerçekleşmiştir. Geniş anlamı ile Toplam Kalite Yönetimi, müşteri tatminini esas alan ve sürekli iyileştirme faaliyetleri ile kaliteli ürün ve hizmet sunumunu hedefleyen bir sistemdir. Çalışanın katılımına dayanan bir sistemdir ve bu sistemi uygulayan herkesin sorumluluğu vardır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ise, kurumsallaşma olgusu ile birlikte kalite yaklaşımının aldığı şekildir. Kurumsallaşma bir kuruluşun bütün faaliyetlerinin sistematik bir şekle dönüştürülmesi ve faaliyetlerin kişilere bağımlılıktan kurtarılmasıdır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 2000 yılında yapılan revizyon çalışması ile süreç bazlı bir yönetim sistemine dönüşmüştür. Mükemmelliğe doğru giden kuruluşlar, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile birlikte işletmelerinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’ni birlikte kurmaktadır.

Bugün elde edilen ileri teknoloji seviyesi, güçlü iletişim olanakları, artan dış ticaret ve arzın talepten yüksek olması, küreselleşmenin getirdiği bir sonuçtur ve firmaları amansız bir rekabetin içine itmektedir. Bu ortamda rekabet avantajı elde edebilmek için, başta ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi olmak üzere diğer gerekli yönetim sistemlerinin kurulmasını ve yönetilmesini gerektiriyor.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı, faaliyet gösterilen sektöre ve kuruluşun büyüklüğüne bakılmaksızın her boyutta kuruluş için uygulanabilir niteliktedir. Bu nedenle, ürün veya hizmet sunumunda tutarlı olmak isteyen, müşteri beklentilerini gözeten, müşteri odaklı yaklaşımı benimseyen, piyasada büyümek isteyen, uluslararası ticaret yapmak isteyen ve sürekli gelişen ve büyüyen kuruluşların mutlaka ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni kurmaları ve ISO 9001 Belgesi almaları gerekmektedir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme, belgelendirme ve eğitim çalışmaları hizmetlerini sunan bir kuruluştur. Hangi kuruluşların ISO 9001 Belgesi alabilecekleri konusunda detaylı bilgi almak isteniyorsa veya ISO 9001 Belgesi alınacaksa, en kısa sürede TÜRCERT belgelendirme kuruluşuna gelinmelidir. Deneyimli yönetici ve çalışanları ile TÜRCERT her türlü hizmeti vermeye hazırdır.