İmalathaneler, basit bir anlatımla, bir hammaddeyi veya yarı işlenmiş bir maddeyi işleyerek üretim yapan işyerleridir. Bu basit tariften yola çıkarak, imalathelerde bir sanayi ürününden, gıda ürünlerine, oyuncaklardan mutfak araç gereçlerine kadar çok geniş bir yelpazede üretim yapılabileceği ortadadır. Böyle olunca imalathaneler için hangi kalite belgesinin alınacağı konusu da bir yerde faaliyet gösterilen üretim alanına göre farklılaşabilir. Bu nedenle burada bir genelleme yapılarak konuya yaklaşmakta yarar var.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 standartları, işletmenin büyüklüğüne bakılmaksızın her sektörde uygulanabilen bir standarttır. Bu nedenle imalathaneler için düşünülebilecek en önemli kalite belgesi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’dir. Bu belgeye sahip olan imalathaneler, ürettikleri ve tüketicilere sundukları her türlü ürünün, uluslararası geçerliliği olan bir standarda uygun olarak üretildiğini kanıtlamış olmaktadır. Bir imalathane ISO 9001 standardına uygun faaliyet gösteriyorsa, orada yerleşen kalite anlayışı sayesinde, karlılık, verimlilik ve pazar payı yükselir, maliyetler düşer. Üretim hataları azalır, müşteri şikayetleri düşer, ürün iadeleri düşer ve müşteri memnuniyeti yükselir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 standardı, esas olarak toprak, hava ve su gibi doğal kaynak kullanımına önem vermek ve bu doğal kaynaklara verilen zararların önüne geçmek amacı ile hazırlanmıştır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan imalathaneler, özellikle de bir sanayi ürünü üreten imalatahaneler, çevreye yönelik performanslarını gözlemekte, tespit edilen olumsuzlukları gidermeye çalışmakta ve çevre faktörleri ile ilgili her türlü yasal düzenlemelere uymaktadırlar.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Gıda üretimi alanında faaliyet gösteren imalathaneler için, gıda üretiminin sağlıklı ve güvenli olması önemlidir. Bu standart, üretim için gerekli hammaddelerin seçilmesinde, kullanılacak katkı maddeleri ve yardımcı diğer maddelerin alınmasında, paketleme malzemelerinin seçimi ve kullanımında, tedarikçilerin değerlendirilmesinde, ürünün stoklanması ve dağıtılmasında ve benzeri birçok noktada standartlara uymayı gerektirir. ISO 22000 standardı bu amaçla hazırlanmıştır. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan kuruluşlar bu standartlar doğrultusunda üretim yaptıklarını göstermiş olmaktadır.

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi

İmalathanelerde çalışanlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği konusu, faaliyet alanı ne olursa olsun ciddi bir konudur. Çalışanların en büyük beklentisi güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmaktır. OHSAS 18001 standardı sayesinde, işçi sağlığı ve iş güvenliğini ilgilendiren riskler tespit edilmekte, analiz edilmekte ve önlemler alınarak en düşük seviyeye çekilmektedir. OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni alan imalathaneler rakiplerinden hep bir adım önce olacaktır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 standardı, büyük veya küçük her türlü kuruluşun, ana bina ve tesislerinde enerji performanslarını iyileştirmek, enerji kullanımını optimize etmek ve işletme maliyetlerini düşürmek amacı ile hazırlanmıştır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi olan imalathaneler, tüketilen enerji hangi tür olursa olsun, enerjiyi verimli kullanan işletmelerdir.

Helal Gıda Standartları

Helal Gıda standartlarının, işletmelerde bir gıda ürününün, ham madde olarak girişinden başlayıp, tüketiciye sunulmasına kadar her aşamasında, islami inanış ilkelerine uygun olmasını gerektirmektedir. Ürünün bileşiminde kullanılan her türlü katkı maddelerinin, hem kaynağı hem de elde ediliş yöntemi bakımından islami inanışa uygun olması gerekmektedir. Gıda sektöründe faaliyet gösteren ve Helal Gıda Sertifikası alan imalathaneler, ürünlerinin sadece din açısından helal veya haram olması durumunu değil, aynı zamanda üretim sırasında temizlik ve hijyen koşullarına da uyulduğunu, kısaca insani değerler açısından da standartlara uyulduğunu kanıtlamış olmaktadır.

İmalathaneler için hangi kalite belgesinin alınacağı konusunda daha fazla bilgi almak isteniyorsa, belgelendirme çalışmaları, muayene ve test çalışmaları ve eğitim hizmetleri konusunda faaliyet gösteren TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun yönetici ve çalışanları her zaman yanınızda olacaktır.