Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC), elektrikli veya mekanik cihazların toza, suya veya dış darbelere karşı ne kadar dayanaklı olduklarını belirlemek amacı ile bir derecelendirme sistemi geliştirilmiştir. IP koruma dereceleri üretici firmaların belli bir standart içinde üretim yapmalarını sağlarken diğer yandan da tüketicilere sunulan ürün hakkında daha ayrıntılı bilgiler verilmesine imkan vermektedir.

Aşağıda ayrıntıları verilen bu değerler, IP Koruma Derecesi ya da Uluslararası Koruma Değerlendirmesi olarak da anılır. Bu durumu tespit etmeye yönelik yapılan testlere de IP testleri denmektedir.

IP testleri üç farklı bakış açısı taşımaktadır:

 • Katı cisimlere ve malzemelere karşı olan dayanıklılık
 • Sıvılara karşı olan dayanıklılık
 • Mekanik faktörlere karşı olan dayanıklılık

Ancak çoğu zaman mekanik faktörlere karşı olan dayanıklılık üzerinde pek durulmaz.

Katı cisimlere ve malzemelere karşı olan dayanıklılık değerleri 7 tanedir:

 • 0 = Herhangi bir koruma yok
 • 1 = Boyu 50 mm’den büyük katı cisimlere karşı koruma
 • 2 = Boyu 12 mm’den büyük katı cisimlere karşı korumalı
 • 3 = Boyu 2,5 mm’den büyük katı cisimlere karşı korumalı
 • 4 = Boyu 1 mm’den büyük katı cisimlere karşı korumalı
 • 5 = Toza karşı korumalı
 • 6 = Toz geçirmez

Sıvılara karşı olan dayanıklılık değerleri 11 tanedir:

 • 0 = Herhangi bir koruma yok
 • 1 = Düşey su damlalarına karşı korumalı
 • 2 = 15 derecelik açıda düşey su damlalarına karşı korumalı
 • 3 = 60 derecelik açıda düşey su damlalarına karşı korumalı
 • 4 = Sıçrayan suya suya karşı korumalı
 • 5 = Düşük basınçlı suya karşı korumalı
 • 6 = Yüksek basınçlı suya karşı korumalı
 • 6K = Artan basınçlı suya karşı korumalı
 • 7 = Geçici olarak suya batırılmaya karşı korumalı
 • 8 = Sürekli olarak suya batırılmaya karşı korumalı
 • 9 =Yüksek sıcaklıkta suya karşı karşı korumalı

Mekanik etkilere karşı olan dayanıklılık değerleri 7 tanedir:

 • 0 = Herhangi bir koruma yok
 • 1 = Darbe enerjisi 0,225 jul
 • 2 = Darbe enerjisi 0,375 jul
 • 3 = Darbe enerjisi 0,5 jul
 • 4 = Darbe enerjisi 2 jul
 • 5 = Darbe enerjisi 6 jul
 • 6 = Darbe enerjisi 20 jul

IP koruma değerleri 2 rakamla ifade edilmektedir. Birinci rakam ürünün katı cisimlere ve malzemelere karşı olan dayanıklılık durumunu, ikinci rakam ise ürünün sıvılara karşı olan dayanıklılık durumunu ifade etmektedir. Eğer ürünün mekanik etkilere karşı olan dayanıklılık durumu da gösterilecekse bu, üçüncü rakam olarak gösterilmektedir.

 

Örneğin, herhangi bir ürün üzerinde o ürünün IP 67 lisansına sahip olduğu ifade edilmişse, bunun anlamı şudur: bu ürün tam anlamı ile toz geçirmez özelliktedir. Ayrıca 15 cm ile 1 m arasındaki bir su içine batırılıp çıkarılması durumunda ürün bundan etkilenmemektedir.