IRCA onaylı denetçi eğitimleri IRCA/2245 Kalite Yönetim Sistemleri Denetçi Eğitim Kursu İçin Belgelendirme Kriterleri’ne uygun şekilde verilmektedir. Bu kriterler, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve bu sistem ile entegre olabilecek diğer sistemlerde görev alacak her seviyedeki denetçilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlamak üzere hazırlanmıştır. Bu dokümandaki bütün referanslar ISO standartlarını esas almaktadır.

IRCA/2245 kriteleri yanında, IRCA tarafından hazırlanan IRCA/2145 ve IRCA/145 kriterleri de aynı şekilde Kalite Yönetim Sistemleri denetçi eğitimleri için tasarlanmıştır. Bu eğitimi tamamlayan denetçiler Kalite Yönetim Sistemleri denetçisi olarak gerekli olan koşulları sağlamış olmaktadır.

IRCA onaylı eğitimlere katılmak ve denetçi veya başdenetçi sertifikası almak, bu alanda faaliyet gösteren denetçiler için önemli bir gelişmedir. Bu eğitim sayesinde ilgili yönetim sistemlerini kurabilme ve danışmanlığını yapabilme yetkinliklerini kanıtlamış olmaktadırlar. Kendi iş yerlerinde ihtiyaç duyacakları bir yönetim sistemini kurmak isteyen ve bu sistemin belgesini almak isteyen firma sahipleri IRCA onaylı eğitimlere katılabilirler. Bunun yanında çeşitli yönetim sistemleri konusunda başdenetçi olmak isteyenler de bu eğitimlere katılabilirler. Ayrıca kuruluşlarında sürekli gelişim ve katma değer sağlamaktan sorumlu olan yöneticiler için de IRCA onaylı eğitimler uygundur.

IRCA onaylı başdenetçi setifikasına sahip olmanın denetçiler için önemli avantajları bulunmaktadır. Şöyle ki,

  • IRCA çok yüksek standartlar belirlemektedir.
  • IRCA’nın eğitim programı çok güçlüdür ve IRCA çalışanları konularına hakim uzman kişilerdir.
  • IRCA eğitimleri programlanırken, titizlikle tasarlanmakta ve defalarca gözden geçirilerek analiz edilmektedir. Bu da katılımcılara güven vermektedir.
  • IRCA eğitim programları, katılımcalara yeni bilgi ve beceriler kazandırmaktadır.
  • IRCA’ya özgü öğrenme yöntemleri, katılımcıların kendi kuruluşlarında kolayca kullanabileceği yöntemlerdir.
  • Bütün IRCA onaylı eğitim kuruluşlarının kadrosunda uzman eğitimciler bulunmaktadır.
  • IRCA eğitmenleri, bütün katılımcıları içine alan eğitim yöntemleri kullanmaktadır.
  • Her yıl 60 binin üzerinde denetimci dünyaca ünlü IRCA onaylı eğitim proramlarına katılmaktadır.
  • IRCA’nın prestijli ve marka olan ismi, katılımcıların kariyerlerini geliştirmelerine ve denetçi olarak yeterliliklerini kanıtlamalarında önemli bir destektir.
  • Nihayet IRCA onaylı eğitimlere katılmanın en önemli yanı, IRCA belgeli denetçi olma özelliğini kazanmaktır.

Başdenetçi eğitimleri, içerik ve belgelendirme koşulları bakımından IRCA tarafından onaylı ve kayıtlı bir eğitim olduğundan, dünyadaki belli başlı akreditasyon ve belgelendirme kuruluşları tarafından kabul edilmektedir. Bu eğitimin temel amacı, denetçi veya başdenetçi olmak isteyen kişilere, Kalite Yönetim Sistemlerinin ilke ve uygulamalarını açıklamak, ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde nasıl değerlendirme yapılacağını öğretmektir.

Genelde IRCA onaylı başdenetçi eğitimleri, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi için beş gün, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi için üç gün ve ISO 18001:2007 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi için üç gün sürmektedir.

IRCA onaylı eğitim veren kuruluşlar IRCA tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Bu şekilde eğitim kalitesinde süreklilik sağlanmış olmaktadır. Çeşitli kuruluşların verdikleri eğitimlerin IRCA onaylı olup olmadığı, IRCA’nın www.irca.org isimli sitesinden izlenebilir.

IRCA onaylı eğitimler konusunda daha açıklayıcı bilgiler almak isteniyorsa, belgelendirme çalışmaları, muayene ve test çalışmaları ve eğitim hizmetleri alanında faaliyet gösteren ve bu konuda yetenekli ve deneyimli yönetici ve çalışanlara sahip olan TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, hızlı ve sağlıklı hizmet vermek için yanınızdadır.