Doğal kaynaklar tükeniyor. Çevre gittikçe kirleniyor.Nüfus durmadan artıyor. İklim değişiklikleri yaşanıyor. Bunlara bir de ekonomik krizler ekleniyor. Bütün bu sayılan olumsuzluklar çevre koşullarına daha fazla önem vermeyi gerektiriyor. Birey olarak herkesin birşeyler yapması gerekiyor. Bunun için insanların çevre koşulları bakımından hangi sorun ve risklerin söz konusu olduğunu ve yükümlülüklerinin ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Yapılacakların öncelikleri nelerdir, nasıl bir yatırım uygulanmalıdır ve yapılacakların etkileri neler olacak, bunları bilmeleri gerekiyor. O zaman planlı, dengeli, ılımlı ve kontrol edilebilir bir çevre yönetimi uygulamak önemlidir.

Çevre yönetimi, mal veya hizmet üreten bir kuruluşun, çevre ile etkileşim içinde olan veya etkileşim içinde olabilecek bütün süreçlerinin ve faaliyetlerinin yönetilmesidir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, bu süreçler ve faaliyetler içindeki çevre koşulları ile ilgili gerekli önlemlerin alınmasını ya da bunların birer fırsat olarak ele alınıp değerlendirilmesini hedeflemektedir.

Çevre yönetimi, kuruluşun, tasarım, Ar-Ge, üretim, finansman, satış ve pazarlama gibi bütün faaliyetlerini ilgilendirmektedir. Bu unsurların çevre merkezli bir düşünce yapısı ile birleştirilmesi ve çevre performansı, kaynak tüketimi ve atık tüketimi gibi yaklaşımlarla kaynaştırılması gerekmektedir.

Sonuç olarak çevre yönetimi farklı aşamalardan oluşan uzun bir stratejik süreçtir. Bu süreç içinde, mevcut çevre stratejisinin belirlenmesi, mevcut durum ve çevre politikasının belirlenmesi, çevre stratejisinin belirlenmesi, çevre stratejisinin uygulanması, güçlü ve zayıf yönlerin değerlendirilmesi, kuruluş için misyon ve vizyonun belirlenmesi, stratejik hedeflerin belirlenmesi ve kurum stratejisinin uygulanması aşamaları bulunmaktadır.

Çevre stratejisi belirlemenin adımlarının sratejik yönetim adımlarına entegre edilmesi, kuruluş için süreklilik kazandıracaktır.

Çevre Yönetim Sistemi, çevre ile ilgili faaliyetlerin, belli bir sistematik içinde ve süreklilik gösterilerek yürütülmesini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, çevre koruma ile ilgili unsurları, maliyet, verimlilik, kalite ve stratejik planlama gibi önceliği olan süreçlerle birlikte ele alınmasını hedefler. Bir kuruluş, faailyetlerinin çevresel etkilerini bilmek, bunun sorumluluğunu duymak ve buna uygun bir sistem kurmak zorundadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin kurulması bu nedenlerle gereklidir. İşletmelerinde bu sistemi kuran kuruluşlar, bir belgelendirme kuruluşuna başvurarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ni alabilirler. Bu belge, bir kuruluşun çevreye ve çalışanlarına duyduğu saygı ve sosyal sorumluluğun bir göstergesidir. Aynı zamanda devletin açtığı ihalelerde ISO 14001 Belgesi zorunlu bir belgedir. Bu nedenle ihaleye katılacak kuruluşların bu belgeye sahip olmaları önemlidir.

Ülkemizde faaliyet gösteren TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkilerle belgelendirme çalışmaları yapmaktadır. ISO 14001 Belgesi’nin ne olduğu ve neden gerekli olduğu konularında tereddüt edilen noktalar varsa, bu arada ISO 14001 Belgesi almak ihtiyacı duyuluyorsa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, konularında uzman ve deneyimli yönetici ve çalışanları ile her konuda hizmet vermeye hazırdır.