Gıda güvenliği çalışmaları en dar anlamda, gıda ürünlerinin tüketicilere ve yaşanan çevreye, fiziksel, biyolojik ve kimyasal açından zarar vermemesini hedeflemektedir. Gıda üretimi yapan çok sayıda kuruluş (lokantalar, cafe’ler, oteller, pastaneler dahil), kaliteli üretim hedeflerinin yanında, öncelikli olarak üretilen gıdayı garanti altına alan gıda güvenliğine, gıda güvenliği sistemlerine ve gıda güvenliği programlarına önem vermektedir. Bu şekilde gıda kaynaklı risklerin en az seviyeye indirilmesi amaçlanmaktadır. Bu arada ürünlerin hijyen koşulları sağlanmış ortamlarda üretilmesi ve çalışan personelin eğitimli olması, toplumun yaşam seviyesini de yükseltecektir.

Gıda güvenliği, gıdaların tüketilmesi sırasında veya tüketici tarafından kullanıldığı zaman gıda kaynaklı tehlike yaratmaması ile ilgilidir. Bu tehlikeler gıda üretim zincirinin herhangi bir halkasında ortaya çıkabilir. Bu yüzden bu üretim zincirinin bütün halkalarının kontrol altında tutulması gerekmektedir. O nedenle de gıda güvenliği, gıda üretim zincirinde yer alan bütün herkesin sorumluluğunu taşıdığı bir olgudur.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı böyle bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. Gıda güvenliği demek, gıdalarda ortaya çıkabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve başka bütün zararların önlenmesi ve ortadan kaldırılması için alınan önlemlerin tümünü ifade etmektedir. Kısaca güvenli gıda, amaçlanan şekilde üretildiğinde, her yönden tüketime uygun ve besin değerini kaybetmemiş gıda demektir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, temelinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ya da tam ismi ile HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi) standartlarını barındırmaktadır. Uluslararası Standartlar Organizasyonu 2005 yılında, gıda sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların daha güvenli ve sağlıklı gıda üretimi yapmaları için uyulması gereken standartları belirlemiş ve ISO 22000 standardını uygulamaya koymuştur.

Gıda üreten bütün kuruluşlar, üretim ile ilgili her süreçte hijyen koşullarına uyduklarını kanıtlamak için, işletmelerinde, uluslararası bir standart olan ISO 22000 standardını kurmaktadır. Bu sistemin temelini oluşturan HACCP standardı, gıda üretiminin sadece üretim aşamasını esas almıştır. Bu yüzden de sadece imalat yapan firmalar uyguluyordu. 2006 yılından sonra geçerliliğini kaybetmiştir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almak, gıda üreten işletmelere birçok yarar sağlamaktadır:

  • İç piyasada ve küresel pazarda kuruluşa rekabet olanağı sağlar.
  • Olası tehlikeler etkin, hızlı ve dinamik şekilde kontrol edilir.
  • Riskli alanlar önceden tespit edildiği için üretim hataları azalır.
  • Bu şekilde kaynak israfının önüne geçilir.
  • Hataların ve kaynak israfının önlenmesi maliyetleri düşürür.
  • Gıda kaynaklı hastalıklar önlenmiş olur.
  • Gıda üretiminde tedarikçiler, müşteriler, denetimciler, dağıtımcılar ve ilgili bütün taraflar ile etkin iletişim kurulmuş olur.
  • Yasal düzenlemelere uyulmuş olur ve yasal denetimlerde sorun yaşanmaz.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkilerle sürdürmektedir. ISO 22000 Belgesi’nin ne olduğu ve bu belgeyi almanın ne yarar sağlayacağı konularında tereddüt edilen noktalar varsa, bu arada ISO 22000 Belgesi almak ihtiyacı duyuluyorsa, vakit geçirmeden TÜRCERT belgelendirme kuruluşuna başvurabilirsiniz. TÜRCERT, deneyimli yönetici ve çalışanları ile bütün yönetim sistemleri konusunda hizmet vermektedir.