Beslenmenin temel kaynağı olan gıdalar, üretim aşamalarında yeterli hijyenik koşulların sağlanmaması durumunda, tehlikeli bir hal almakta ve insan sağlığı için tehlike oluşturmaktadır. Güvenli gıda, besleyici özelliklerini kaybetmemiş, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açılardan bozulmamış, temiz gıdalardır. Gıda bozulmalarına neden olan unsurlar, gıda güvenliğini tehdit etmektedir. Güvenilir gıdanın üretimi, ürünün tarladan toplanmasından tüketiciye sunulmasına kadar bütün üretim aşamalarında, gıdanın çeşitli kaynaklardan kirlenmesinin önlenmesine bağlıdır. Üretilen gıdanın ne kadar sağlıklı olduğu, süreçlerde yapılan kontroller ile belirlenir.

Resmi kuruluşlar ürün kontrollerini sadece tüketiciye sunulan son ürün üzerinden yapar. Son ürün kontrolü ise genelde ürün hakkında bütün bilgileri vermez. Ürün bozuksa bunun iyileştirilmesi için bir çözüm de sunmaz. Bu tür kontroller sadece hataların tespit didlmesine yöneliktir. Oysa üretimi yapan kuruluşlar, üretimde kullanılan tüm girdilerden, ürünün pazarlanmasına kadar her aşamadan sorumludur. Üretimin her aşamasında kalite kontrol uygulamak zorundadır. Hammadde girişi, katkı maddeleri, ambalaj malzemeleri, çalışanların temizlik kurallarına uyması gibi, ürünü doğrudan ve dolaylı yollardan etkileyen herşey kontrol altındadır. Bunun yanında, gereksiz enerji ve kaynak kullanımı önlenerek, maliyetler düşürülür, verimlilik artışı sağlanır.

Tamamen gıda güvenliğini esas alan bir kalite yönetim sistemi arayışları, 1960’larda başlamıştır. Bu tarihlerde astronotlara verilecek yemeklerin üretiminde kullanılan HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (Hazard Analysis of Critical Control Points) isimli bir risk yönetim sistemi geliştirilmiştir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi 2005 yılında yayınlanmıştır. Bu standart, bütün üretim aşamalarında ve üretim zincirinin halkaları arasında iletişimi ve güvenli gıdanın izlenebilirliğini sağlamayı hedeflemiştir. Temelinde HACCP standardı bulunmaktadır. ISO 22000 standardı, tüketicilerin uluslararası düzeyde, kaliteli, güvenilir ve sağlıklı ürün ve hizmet almalarını sağlamak içindir.

ISO 22000 Belgesi, gıda üreten firmaların, tüketicilerine karşı gıda güvenliği ilkelerine ne kadar sadık kaldıklarını göstermek ve gıda güvenliğini garanti etmek amacı ile talep edilmektedir. Bu belgeyi almak isteyen kuruluşların, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmaları ve bütün süreçler için riskleri tanımlamış olmaları gerekmektedir. Sonrasında bir belgelendirme kuruluşuna başvurarak ISO 22000 Belgesi talep etmeleri gerekir.

Çok sayıda belgelendirme kuruluşu, müşterilerinin çeşitli kalite yönetim sistemi belge taleplerini karşılamaktadır. Belgelendirme kuruluşunun seçiminde sadece fiyat araştırması ile yetinilmemeli, o kuruluşun uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde ne kadar yetkin oldukları ve daha önemlisi hangi ulusal veya uluslararsı akreditasyon kuruluşundan yetki aldıkları mutlaka araştırılmalıdır.

Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde, önümüze çıkan en büyük engellerden biri gıda konusudur. Avrupa Birliği bu konuya çok hassas yaklaşmaktadır. Devlet, bir yandan yasal düzenlemeler ile gıda güvenliği konusunu iyileştirmeye çalışırken, diğer yandan gıda üreticilerini ve gıda ile ilgili kuruluşları ISO 22000 Gıda Güvenliği Belgesi’ni almaya teşvik etmektedir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkilerle sürdürmektedir. ISO 22000 Belgesi’nin ne olduğu ve bu belgenin hangi kuruluştan alınacağı konularında tereddüt edilen noktalar varsa, bu arada ISO 22000 Belgesi almak ihtiyacı duyuluyorsa, vakit geçirmeden TÜRCERT belgelendirme kuruluşuna başvurabilirsiniz. TÜRCERT, deneyimli yönetici ve çalışanları ile bütün yönetim sistemleri konusunda hizmet vermektedir.