iso 22000 belgesi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Hakkında Bilinmesi Gerekenler !!

ISO 22000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı gıda endüstrisinde yer alan veya bu endüstri ile uzak-yakın teması bulunan her kurum ve kuruluşun; standardın taleplerini kısmen ya da tamamen uygulaması gerekir. bütün gıda güvenliği yönetim sistemi prensipleri genel olarak gıda üreten, hizmet veren büyük ve küçük tüm kuruluşların uygulayabileceği, tip ve kuruluş amaçlarına ayrım gözetmeksizin, ürün ve hizmetlerine bakılmaksızın tüm kuruluşlara uyarlanabilmesi amaçlanmıştır. ISO 22000 standardının uygulanması gıda sektöründe tercih edilmektedir.

Organizasyonlar

ISO Uluslararası Standartlar Örgütü
ECO Label
EA Avrupa Akreditasyon Kurumu
UAF Amerikan Akreditasyon Kurumu
ILAC Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Kurumu
Uluslararası Akreditasyon Forumu
IEC Uluslararası Elektroteknik Komisyonu