Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çıkarılan Enerji Verimliliği Kanunu, enerjinin etkin kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini, enerji maliyetlerinin ekonomi üstündeki yükünün azaltılmasını ve çevrenin korunması için enrjinin ve enerji kaynaklarının kullanımında verimliliğin artırılmasını amaçlamıştır.

Bu yasal düzenlemeye uygun faaliyet gösterebilmek için enerji kullanan bütün kuruluşların enerji tasarrufuna gitmeleri ve işletmelerinde bir enerji yönetim sistemi kurmaları kaçınılmazdır.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu da bu amaçla ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardını yayınlamıştır. ISO 50001 standardı, firmaların ana bina ve tesislerinin enerji performanslarını sürekli iyileştirmelerine, enerji kullanımlarını kontrol altında tutmalarına, işletme maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olmak amacı ile tasarlanmıştır.

ISO 50001 standardı, firmaların, kazanlar, brülörler, kompresörler ve bunlar gibi enerji tüketilen önemli noktaları ve iyileştirme olanağı bulunan enerji noktalarını, yakın zamanda gerçekleşen ve gelecekte beklenen enerji tüketimlerine bağlı olarak tespit etmelerini istemektedir. Bu enerji tüketim noktaları iyileştirilir ve doğru yönetilirse, sadece firmalar değil, ülke ekonomisi de bundan kazanç sağlayacaktır.

Diğer yandan firmaların, yapılan yasal düzenlemeleri de yakından takip etmesi ve bunlarla uyum sağlaması beklenmektedir.

ISO 50001 standardı, enerji tüketiminin azaltılması, elektrik tüketiminin düşürülmesi, buhar tüketiminin azaltılması konularında genelde üretim ile bağdaştırılmış ölçülebilir enerji hedefleri konulmasını istemektedir. Enerji türü ne olursa olsun, daha etkin ve daha sürdürülebilir enerji tüketimi hedeflenmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, enerji faktörü uygulaması getirmiştir. Veriyi doğru analiz edebilmek için, enerji boyutunu belirlerken yanına bir de enerji faktörünü koymaktadır. Örneğin bir klimanın elektrik tüketimi analiz edilirken, dış ortam sıcaklığının da dikkate alınması gerekmektedir. Bu iki değer birlikte değerlendirilmezse, yapılan iyileştirmelerin doğru sonuç verip vermediği anlaşılamaz.

ISO 50001 standardı, kuruluşların ofis ve tesislerinin enerji performanslarını sürekli geliştirmelerine, enerjiyi daha verimli kullanmalarına ve işletme maliyetlerini düşürmelerine destek olmak, aynı zamanda sera gazı salınımlarının düşürülmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

Neticede işletmelerinde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni kuran ve faaliyetlerinde sistem gerekliliklerine uygun davranan firmalar, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi almak isterlerse, herhangi bir belgelendirme kuruluşuna müracaat etmek zorundadırlar.

Bu konuda belgelendirme kuruluşunun ulusal veya uluslararası hangi akredistasyon kuruluşundan yetki aldıklarının araştırılması gerekmektedir. Yapılacak uygunluk değerlendirme ve denetim çalışmalarının boşa gitmemesi, geçerli bir belgeye sahip olunması açısından bu konu önemlidir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu da uygunluk değerlendirme çalışmaları yapan bir kuruluştur ve bu konuda ilgili akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkiye dayanarak bu faaliyetlerini sürdürmektedir. ISO 50001 Belgesi’nin ne olduğu ve bu belgenin hangi kuruluştan alınacağı konularında daha geniş bilgi almak istenirse ya da ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alınacaksa, en doğru adres TÜRCERT belgelendirme kuruluşudur. TÜRCERT, deneyimli yönetici ve çalışanları ile her türlü desteği vermeye hazırdır.