Enerji Yönetim Sistemi, bir kuruluşun enerji eylem planlarının hazırlanmasını ve yönetilmesini, belirlenen enerji amaç ve hedeflerine ulaşmasını, enerji tasarrufunun sürekliliğini sağlayacak kontrollerin yapılmasını, önemli enerji kullanımlarının ölçümlenmesini ve izlemesini ve kuruluşun enerji performansının iyileştirmesini sağlayan bir sistemdir.

Bu şekilde kuruluşun enerji yönetimine sistematik bir yaklaşım getirilmiş olur. Bu sayede de kuruluşun verimliliği artar, enerji yoğunluğu düşer ve duruma göre karar verilebilmesi için enerji verileri toplanır.

Enerji Yönetim Sistemi, aynı zamanda kuruluşların sosyal sorumluluklarının bir gereğidir. Bu yüzden ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, enerjiyi yönetmek için bir çerçeve belirlemektedir. Bu sistemin bugün yeryüzünde enerji kullanan kuruluşların toplamının yüzde 60’ını kapsayacağı öngörülmektedir.

ISO 50001 standardı, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı başta olmak üzere diğer birçok yönetim sistemi standardı ile kolayca entegre olabilecek yapıdadır. Bir kuruluşun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak üzere, mevcut yönetim sistemleri ile uyum içinde çalışacak şekilde ve bu sistemlere kolayca entegre olacak şekilde tasarlanmıştır.

ISO 50001 standardı, 2011 yılında, Uluslararası Standartlar Organizasyonu bünyesinde kurulan Enerji Yönetimi Komitesi tarafından yayınlanmıştır. Dünya üzerinde enerji kaynaklarının gittikçe tükeniyor olması yüzünden çok sayıda kuruluş için enerji yönetimi büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan yapılan yasal düzenlemeler ile de kuruluşlar bir takım yükümlülükler ve sorumluluklar altındadır.

Enerji tüketiminden kaynaklanan giderleri düşürmenin ve enerji kayıplarının önüne geçmenin en etkin yolu, firmaların ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni kurmuş olmalarıdır. Bu sistem firmaların enerji yönetimine sistematik bir yaklaşım getirmektedir. Ayrıca mevcut yasal düzenlemelere de uygunluk gerektirmektedir.

İşletmelerinde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni kuran firmalar, eylem planları yapmak, enerji tüketim hedeflerini belirlemek, enerji performans göstergeleri oluşturmak, enerji verimliliğini arttırmak konusunda iyileştirme fırsatlarını tespit etmek, kayıt altına almak ve öncelik sırasına sokmak zorundadırlar.

Bu şekilde ISO 50001 sistemini kuran, sistemin gerekliliklerini yerine getiren ve istenen kriterlere uygun faaliyet gösteren firmalar, bir belgelendirme kuruluşuna başvurarark ISO 50001 Belgesi almak isteyebilirler. Bu belgeye sahip olmanın, firmalara sağladığı birçok avantaj bulunmaktadır. İşte bunlardan birkaçı:

  • Firmanın enerji tüketim giderleri düşer.
  • Aynı zamanda yasal bir yükümlülük olan sera gazı emisyonları düşer.
  • Firmanın enerji kaynakları konusunda riskleri ve zayıf noktaları tespit edilir.
  • Firmanın enerji politikaları ve hedefleri resmileşmiş olur.
  • Firmada kurulu olan Kalite Yönetim veya Çevre Yönetim sistemleri ile entegrasyon kolayca yapılabilir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu da uygunluk değerlendirme çalışmaları yapan bir kuruluştur ve bu konuda ilgili akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkiye dayanarak bu faaliyetlerini sürdürmektedir. ISO 50001 Belgesi’nin ne olduğu ve bu belgeyi almanın ne tür avantajlar sağladığı konularında daha geniş bilgi almak istenirse ya da ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alınacaksa, en doğru adres TÜRCERT belgelendirme kuruluşudur. TÜRCERT, deneyimli yönetici ve çalışanları ile her türlü desteği vermeye hazırdır.