ISO 50001 standardı, kuruluş bünyesinde enerji verimliliğini arttırmak ve bu faaliyeti sürekli kılmak için enerjinin nerede ve nasıl tüketildiğinin ve enerji tasarrufunun en iyi ne şekilde nasıl yapılacağının yöntemini sunmaktadır.

Bugün sanayi kuruluşlarının en büyük gider kalemi enerji harcamalarıdır ve bu harcamalar disiplini ve sürdürülebilir enerji yönetim çalışmaları ile düşürülebilir. Enerji kayıpları ve yükselen maliyetler ancak bu şekilde azaltılabilir. Bunu elde etmenin yolu ise enerji yönetimine sistematik olarak yaklaşmaktır. Enerji kullanarak faaliyetlerini sürdüren bütün kuruluşlar için ISO 50001 standardı uygulanabilir. Kuruluşun büyüklüğünün, coğrafik konumunun ya da faaliyet gösterdiği sektöründe önemi yoktur. Ancak enerjiye fazla bağımlı olan kuruluşların veya sera gazı salınımlarına ilişkin yasal yükümlülükleri olan kuruluşların mutlaka bu sistemi kurmaları gerekmektedir.

Hayata geçirilen yeni projeler sayesinde enerji tüketimi düşürülür ve buna bağlı olarak da enerjiden kaynaklanan harcamalar kontrol altına alınır. Enerji tüketimi analiz edilerek kuruluşun enerji performansı takip edilir. Enerji performansı, kuruluşların enerji kullanımı, tüketimi, verimliliği ve yoğunluğunu göstermektedir. ISO 50001 standardının temel amacı da kuruluşların enerji performanlarının izlenmesine, geliştirilmesine ve gerekli süreçleri kurmalarına imkan tanımaktır.

ISO 50001 standardı, enerjinin sistematik şekilde yönetimini sağlamaktadır. Bu sayede enerji maliyetleri düşürülmekte, sera gazı salınımları kontrol edilmekte ve çevre etkileri azaltılmaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, yasal düzelemeleri ve bu düzenlemelerin getirdiği koşulları göz önünde tutarak, kuruluşların enerji politikalarını geliştirmelerine, uygulamalarında ve buna uygun faaliyet planları yapmalarına imkan tanımaktadır.

ISO 50001 sistemi uygulamaya alınırken, kuruluşun faaliyet gösterdiği alan, kullanılan enerji kaynaklarının türü ve kuruluşun daha önce hangi yönetim sistemlerine sahip olduğu göz önünde tutulur. Yaklaşık olarak sistemin kurulması beş aylık bir süreçtir.

ISO 50001 sistemi, genel olarak bakıldığında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı ile paralellik göstermektedir.

Sonuç olarak ISO 50001 standardı, bir kuruluş için enerji tüketimini yönetmek ve düşürmek çalışmalarında en iyi uygulama rehberidir. Bu sistemin kuruluşlarda neden gerekli olduğuna şu şekilde cevap verilebilir:

  • Enerji tüketiminin tespit edilmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi ile maliyetler düşürülür.
  • Sera gazı salınımları düşürülerek yasal yükümlülüklere uyum sağlanır.
  • Enerji tüketiminde riskli alanların görülmesine yardım eder.
  • Enerji tüketiminin düşürülmesi ile üretkenlik yükselir.
  • Kuruluşun enerji politikalarını ve hedeflerini resmileştirmiş olur.
  • Diğer kalite yönetim sistemlerine kolayca entegre edilebilir.
  • Yeni ürünler ve hizmetler için kuruluşa fırsatlar yaratabilir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu da uygunluk değerlendirme çalışmaları yapan bir kuruluştur ve bu konuda ilgili akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkiye dayanarak bu faaliyetlerini sürdürmektedir. ISO 50001 Belgesi’nin ne olduğu ve bu belgenin neden gerekli olduğu konularında daha geniş bilgi almak istenirse ya da ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alınacaksa, en doğru adres TÜRCERT belgelendirme kuruluşudur. TÜRCERT, deneyimli yönetici ve çalışanları ile her türlü desteği vermeye hazırdır.