Bir şirket Kalite Yönetim Sistemi’ni uyguluyorsa, kaynak yönetimine ve bu kapsamda altyapısına ağırlık vermiş olmalıdır. Bu durumunu da sistem dokümantasyonu içinde hazırlanan ISO 9001 Kalite El Kitabı’nda ifade etmiş olmalıdır.

Şirketler, Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarının sağlıklı yürütülmesi için, çalışanların mal ve hizmet üretimi sırasında ihtiyaç duyacakları, makine, bilgisayar, iletişim araçları, büro malzemeleri ve benzeri altyapısını temin etmek zorundadır. Şirket üst yönetiminin bir sorumluluğu da, sunulan ürün veya hizmetin uygunluğunu sağlamak için, şirket için gerekli olan altyapıyı ve çalışma ortamını temin etmektir.

Süreçlerin sürekliliğini sağlamak için gerekli olan bütün araç ve gereç, malzeme, bilgisayar, makine ve ekipmanlar, ilgili prosedürlere uyulmak koşulu ile satın alma ünitesi tarafından temin edilir. Ayrıca bütün bu altyapı gerekleri satın alınırken, bakım ve onarımları ile ilgili anlaşmalar da yapılır. Yapılan işin sürekliliğini ve kalitesini doğrudan etkileyen bu altyapı gerekleri için, kullanım sırasında da önleyici bakımların yapılması gerekmektedir.

Altyapı ihtiyaçları, sadece şirketin kurulması sırasında değil, şirket faaliyetlerine devam ettiği sürece gelişerek devam etmektedir. Bu yöndeki çalışmalar, kadro planlaması, makine ve donanımlarının planlaması, iletişim araçlarının planlaması ve benzer çalışmalar gerçekleştirilmekte ve bu çalışmalar sırasında müşteri ihtiyaç ve beklentileri hep göz önünde tutulmaktadır. Şirket yönetimi, yeni bir ihtiyaç ortaya çıktığında, planlanan ile gerçekleşen arasındaki farkları dikkate alarak altyapı ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır.

Bir şirket eğer büyümeyi hedefliyorsa, altyapısına yatırım yapmak zorundadır. Aksi halde rekabet yarışında hep geri kalacaktır. Sadece üretim için kullanılan makineler, araç ve gereçler veya bilgisayarlar gelişmiyor. Üretim teknikleri ve yöntemler de değişiyor. Bu değişim kendi içinde, yeni araç ve gererçlerin kullanılmasını da gerektiriyor. Şirket yönetiminin atıl kalan makine ve donanımları yenilemesi ve yeni ihtiyaç duyulacak makine ve donanımları zamanında temin etmesi gerekiyor. Altyapısını bu şekilde güçlü tutan şirketler her zaman rakiplerinden bir adım önde olacaktır.

Altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve temin edilmesi konusunda farklı bilgilere gereksinim duyulabilir. Bu durumda firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketinin deneyimli yönetici ve çalışanlarından bilgi alabilirsiniz.