Kalite Yönetim Sistemi aslında sadece ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nden ibaret değildir. ISO 9000 serisi, bir ürün veya hizmet standardı değil bir kuruluşun kaliteli yönetimi için genel koşulları açıklayan bir standartlar dizisidir.

Örneğin ISO 9000 standardı, ISO 9001 ve ISO 9004 standartlarında geçen terim ve tariflerin tanımlarını içermektedir. ISO 9004 standardı, kurulan Kalite Yönetim Sistemi’nin verimliliğini, etkinliğini ve genel performansını devam ettirebilmek için rehber niteğindedir. İşletmelerinde ISO 9001 standardı koşullarının ötesine geçmek isteyen kuruluşlar için kılavuz olarak önerilmektedir. Belgelendirme amaçlı değildir.

Asıl Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001 standardıdır. Bir kuruluşun, işletmesinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni kurabilmesi için, bu standartta belirlenen koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin en önemli özelliği, bu standardın, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ve HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi) ve benzeri yönetim sistemlerinin spesifik isteklerini kapsamasa da bu sistemlerle son derece kolay entegre olabilmesidir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri odaklı bir sistemdir. Müşterilere, yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun faaliyet gösterildiği güvencesinin verilmesi yanında, ISO 9001 standardı için en önemli konu, müşteri beklentilerinin ötesine geçen bir ürün veya hizmet sunmak ve müşteri memnuniyetini arttırmaktır. Bu özelliği ile de faaliyet gösterdiği sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın her kuruluş bu standardı uygulayabilmektedir. Sadece farklılık gösterecek olan, dokümantasyon sistemleri olacaktır.

Kalite, bir ürün veya hizmetin, beklentilere cevap verebilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Kalite, bir mal veya hizmet üretiminde, istenilen koşullara, ilk defasında, tam zamanında ve her zaman uyabilmektir. Geleneksel kontrol yöntemleri ile kaliteyi elde etmek mümkün değildir. Kontrol yöntemleri, hataların önüne geçmeyi engelleyemez. Sadece uygun olmayan ürün veya hizmetleri tespit etmeye yarar. Oysa amaç, ilk defada ve her zaman doğru işi yapmak olmalıdır. Bu sayede maliyet artışlarının önüne geçilebilir ve verimlilik artar.

İşletmelerinde ISO 9001 standardını uygulayan kuruluşlar talep ettikleri takdirde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alabilirler. Bu standart aynı zamanda belgelendirme koşullarına da kapsamaktadır. Bunun için bir belgelendirme kuruluşuna başvuru yapmak gerekmektedir. Bu belgelendirme kuruluşlarından biri de TÜRCERT’dir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi dahil bütün yönetim sistemlerinin belgelendirme çalışmaları için, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olmuştur. Kurulduğu günden bugüne belgelendirme çalışmaları yanında, eğitim, muayene ve test çalışmalarını da yürüten TÜRCERT’e Başvuru Formu doldurularak müracaat edildiğinde, bir belgelendirme sözleşmesi yapılmakta ve denetim çalışmaları başlatılmaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmak isteyen kuruluşlar, TÜRCERT’e başvurdukları takdirde, TÜRCERT’in deneyimli yönetici ve çalışanları her türlü kolaylığı sağlamaya hazırdır.