Kalitenin bir tanımını vermek kolay değil. İnsanların algı farklılıklarına ve işletmelerin hizmet anlayışlarına bağlı olarak çeşitli kalite tanımlaraı yapmak mümkündür. Ama bir genelleme yapılırsa, kalite, bir ürün veya hizmetin, müşteri bakış açısı ve koşulları ile ne derecede uyuştuğunun göstergesidir denebilir. Müşterinin bir ürün veya hizmet alırken beklentileri nedir? Satın aldığı ürün veya hizmetin nitelikleri bu beklentileri ne kadar karşılamaktadır?

Bu yüzden herkesin kalite kriterleri birbirinden farklıdır. Bir malın veya hizmetin çok lüks olması veya çok pahalı olması, onun kaliteli olduğunun göstergesi olamaz. İşte bu noktada kuruluşların, hitap ettikleri müşteri kitlesini doğru tespit etmiş olmaları önemlidir. Ancak o zaman müşterilerinin istek ve beklentilerine en uygun cevabı verebilirler.

Kalite olgusuna bu açıdan bakınca, bir kuruluşun ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni almış olması, o kuruluşun ürünlerinden veya hizmetlerinden müşterilerin memnun oldukları ve kuruluşun bunu sağlamak için sürekli iyileştirme gayreti içinde olduğu anlamına gelir. Yani ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, bir kuruluşun yönetim sisteminin kaliteli olduğunu gösteren bir belgedir. Burada sistem derken, kuruluşun satın almasından başlayarak üretim faaliyetlerine, satış ve pazarlama faaliyetlerine kadar, insan kaynakları, ürün hizmet planlaması, müşteri ile iletişim, çalışanların uygunsuzluklar ve hatalar karşısındaki davranışları, müşteri şikayetlerinin karşılanması, sorun çözme, iç denetimler ve daha bir dizi faaliyetin bütünü ifade edilmektedir. ISO 9001 Belgesi ise bütün bu sayılan faaliyetlerin kaliteli yapıldığını göstermektedir.

İşin doğrusu, ISO 9001’den hedeflenen, bir sistem kurmak mıdır, yoksa belge almak mıdır, bunun cevabını doğru vermek gerekir. Çünkü asıl hedeflenen Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması olmalıdır. Bu sistem gerekli şekilde kurulur ve yönetilirse, belge nasılsa alınır. Ancak belgeye sahip olunduktan sonra sistem yürütülmezse, beklenen yarar elde edilemez.

Peki nedir ISO 9001 Belgesi’ne sahip olmanın kuruluşlara sağladığı avantajlar?

  • En büyük avantajı, kuruluşun uluslararası kabul gören bir yönetim sistemini uyguladığını göstermektedir.
  • Ayrıca kuruluşlar, sistemin önemli bir gereği olan, ürün ve hizmet kalitesinde sürekliliğin sağlandığını müşterilerine kanıtlamış olmaktadır.
  • Bütün faaliyetlerin, iş akışları, süreç tanımları, uygulama prosedürleri, çalışanların görev tanımları, yetki ve sorumlulukları dokümante edilmiş olmaktadır.
  • Prosedürlere uygun mal ve hizmet üretiminde, yapılan işler standartlaştırılmış olduğundan, her defasında aynı kaliteli sonuçlar alınmaktadır.
  • Üretim hataları düşmekte, buna bağlı olarak üretim maliyetleri düşmekte ve verimlilik artmaktadır.
  • Faaliyetlerde kişiye bağımlılık ortadan kalkmakta, işe yeni başlayanların uyum sağlamaları hızlanmaktadır.
  • Çalışanlar ölçülebilir ve karşılaştırılabilir kriterler üzerinden değerlendirilmektedir.
  • Kuruluş içinde sağlıklı bilgi akışı sağlanmaktadır.
  • Kurluşta daha etkin bir yönetim sağlanmaktadır.
  • Müşteri şikayetleri düşmekte ve müşteri memnuniyeti yükselmektedir

Ülkemizde faaliyet gösteren TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkilerle belgelendirme çalışmaları yapmaktadır. ISO 9001 Belgesi’nin ne olduğu ve ISO 9001 Belgesi almanın kuruluşa sağladığı avantajların neler olduğu konularında tereddüt edilen noktalar varsa, bu arada ISO 9001 Belgesi almak ihtiyacı duyuluyorsa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, konularında uzman ve deneyimli yönetici ve çalışanları ile her konuda hizmet vermeye hazırdır.