Kalitenin çeşitli yollardan çok fazla tarifi yapılmıştır. Ama hepsinin ortak noktaları birleştirilerek, kalite, müşterilerin bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerinin en uygun şekilde karşılanmasıdır demek doğru olur. Daha bilimsel bir ifadeyle kalitenin tanımı şu şekilde yapılabilir: kalite, istenen kriterlere, ilk defasında, her defasında ve tam zamanında uymaktır. Çünkü bir işi ilk defasında ve doğru şekilde yapmak, sonradan düzeltmekten çok daha kolaydır.

Ancak işin doğrusu kalite demek, önleyici faaliyet demektir. Çünkü daha sorun ortaya çıkmadan çözümlerin tasarlanmış olması kaliteyi doğuracaktır. Kalite hiç durmayan bir süreçtir. Hedef bugün bulunulan seviyeyi sürekli olarak ve hızla yükseltmektir.

Kalite sistemlerinin oluşturulmasından amaç, belirlenen kriterlerin ve koşulların herkes tarafından sürekli olarak ve aynı şekilde uygulanabilmesini sağlamaktır. Sistem geliştirilerek sürdürülebilirse, o zaman müşteri memnuniyeti yaratılmış olacaktır.

Gittikçe hızlanan küreselleşme hareketleri, rekabetin gittikçe uluslararası boyut kazanması, bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ve yeni teknolojik buluşlar, kuruluşları değişime zorlamaktadır. Tüketici artık daha bilinçli seçim yapmaktadır. Bu yönde müşterilerin beklentileri de farklılaşmıştır. Çalışanların yönetime katılma ve daha demokratik yönetilme istekleri artmıştır.

Rekabet koşulları da değişmiştir. 1960’larda üretim üstünlüğü varken, 2000’lerde kalite, yenilik, esneklik, hız, farklılık ve mükemmellik konuşulmaya başlamıştır.

Yapılan hataların nedeni yüzde 10-15 oranında malzeme, makina ve insan kaynaklıyken, yüzde 85-90 oranında sistem kaynaklıdır. Kaliteli üretim ve verim artışı ancak standartların belirlenmesi ve kaynakların iyileştirilmesi ile olabilir. Hataların nedenleri ortadan kaldırılabilirse, daha verimli ve kaliteli üretim elde edilebilir. O zaman sistemin iyileştirilmesi gerekir.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından hazırlanan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı, bu ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. En son 2008 yılında revize edilen bu standardın son güncellemesinin 2015 yılı Eylül ayında uygulamaya alınması planlanmıştır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, geçici çözümleri, hataları, kişilere bağımlılığı, yüksek maliyetleri ve müşteri denetimlerini azaltan bir sistemdir. Buna karşılık, ürün veya hizmet kalitesini, şirkete duyulan güveni, rekabet avantajını, müşteri memnuniyetini, satışları ve karlılığı yükselten bir sistemdir.

Belirsiz bir örgüt yapısı, nitelikli işgücü eksikliği, zayıf iletişim, değişime direnç, ilgi ve katılım eksikliği, finans gücü yetersizliği, yazılım ve donanım eksikliği, iyi hazırlanmamış dokümantasyon sistemi ve hatalı alınmış danışmanlık hizmeti kuruluşta kalite sistemi uygulamalarını zorlaştıran unsurlardır.

Sayılanlar içinde hatalı veya eksik danışmanlık hizmeti önemli bir noktadır. Bir kuruluşta ISO 9001 standardının uygulanması bu konuda alınacak doğru ve etkili bir danışmanlık hizmeti ile daha hızlı, güvenli ve sağlıklı olacaktır.

Bütün belgelendirme kuruluşlarının asıl sorumluluğu, tarafsız ve bağımsız olarak uygunluk değerlendirme çalışmalarını yapmaktır. Bu nedenle belgelendirme kuruluşlarının hem danışmanlık hizmet vermesi hem de uygunluk değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları yapması mümkün değildir. Bu durum işin doğasına aykırıdır. Ancak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni kuracak firmaları, danışmanlık firmalarına yönlendirebilirler.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu da, uygunluk değerlendirme, belgelendirme ve eğitim hizmetlerini sunarken, bir taraftan da yönetim sistemlerini kurmak isteyen firmalara destek olmaktadır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni kurmak isteyen firmalara TÜRCERT, deneyimli yönetici ve çalışan kadrosu ile her türlü hizmeti vermeye hazırdır.