Bir işletmede uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemi’nin ne olduğu, işletmeye ne gibi yararlar sağladığı ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alan bir işletmenin nasıl bir yapıya kavuşacağı, Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı’nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin temel yapısı şu şekildedir:

 1. Genel
 2. Kullanılan standartlar ve tanımlamalar
 3. Terimler ve tarifler
 4. Kalite yönetim sistemi
 5. Yönetimin sorumluluğu
 6. Kaynak yönetimi
 7. Hizmet gerçekleştirme
 8. Ölçme, analiz ve iyileştirme

Bu standart yapı içinde hizmet gerçekleştirme faaliyetleri şu alt adımları içermektedir:

 • Hizmet gerçekleştirmenin planlanması
 • Müşteri ile ilgili prosesler
  • Hizmete bağlı şartların belirlenmesi
  • Hizmete bağlı şartların gözden geçirilmesi
  • Müşteri ile iletişim
 • Tasarım ve geliştirme
  • Tasarım ve geliştirmenin planlanması
  • Tasarım ve geliştirme girdileri
  • Tasarım ve geliştirme çıktıları
  • Tasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesi
  • Tasarım ve geliştirmenin doğrulanması
  • Tasarım ve geliştirmenin geçerli kılınması
  • Tasarım ve gözden geçirme değişikliklerin kontrolü
 • Satın alma
  • Satın alma prosesi
  • Satın alma bilgisi
  • Satın alınan hizmetin doğrulanması
 • Üretim ve hizmetin sağlanması
  • Üretim ve hizmet sağlamanın kontrolü
  • Üretim hizmet sağlanması için proseslerin geçerliliği
  • Tanımlama ve izlenebilirlik
  • Müşteri mülkiyeti
  • Hizmetin korunması
 • İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolü

Kalite Yönetim Sistemi’nin temel yapısı içinde hizmet gerçekleştirme faaliyetleri ile ilgili olarak bu çalışmaların planlanması, müşteri ile ilgili süreçlerin tanımlanması, hizmete bağlı koşulların belirlenmesi, tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, satın alma işlemlerinin yapılması, üretim ve hizmetin sağlanması ve nihayet izleme ve ölçme araçların kontrolü, ayrıntılı olarak Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı’nda bu başlık altında ele alınmaktadır.

Esas olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı süreç tabanlı bir yönetim şeklini temel almıştır ve gerçekleştirilen bütün faaliyetlerin yazılı süreçler içinde olmasına önem vermektedir.

Hizmet gerçekleştirme faaliyetleri konusunda farklı bilgilere gereksinim duyulabilir. Bu durumda firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketinin deneyimli yönetici ve çalışanlarından bilgi alabilirsiniz.