ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin temel yapısı içinde yedinci başlık hizmet gerçekleştirme olarak belirlenmiştir. Hizmet gerçekleştirme faaliyetlerinin birinci adımı hizmet gerçekleştirmenin planlanması çalışmasıdır. Üretim sürecinin bütün aşamaları Kalite Yönetim Sistemi ile uyum gösterecek şekilde tespit edilmeli ve planlanmalıdır.

Bu çalışma da belli aşamalar içermektedir. Öncelikle ürün veya hizmet için kalite hedefleri ve koşullarının belirlenmesi gerekir. Şirket üretmek istediği mal veya hizmeti takip edebilmesi ve sürekli iyileştirilebilmesi için, ortaya ölçülebilir hedefler koymak zorundadır. Ayrıca şirket, belirlenen hedeflere ulaşabilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri ve takip edilmesi gereken kriterleri de tespit etmek zorundadır. Bu yöntemler, kriterler ve hedefler, mutlaka mevcut yasal düzenlemelerin sınırları içinde olmak zorudadır.

Hizmet gerçekleştirmenin planlaması yapılırken ikinci aşama, iş süreçlerinin hazırlanmasıdır. Ayrıca üretilecek mal veya hizmete göre gerekli kaynaklar belirlenmiş olmalıdır. İş süreçleri yeri geldiğinde eğitim amaçlı olarak da kullanılabilir. Bunun yanında mal veya hizmet üretiminin kontrol altında tutulabilmesi için uygulama talimatları, formlar ve iş akış planlarının da hazırlanmış olması gerekir.

ISO 9001:2015 Hizmet gerçekleştirmenin planlanmasının üçüncü aşaması, üretilmek istenen mal veya hizmete özel olarak, doğrulama, geçerli kabul etme, izleme, muayene ve test çalışmaları planlanmış olmalıdır. Kısaca üretilem mal veya hizmetin kabul edilebilir olması açısından kriterler tespit edilmiş olmalıdır. Bu çalışmalara yönelik olarak hazırlanacak dokümanlarda şirket, ürün veya hizmet kalitesi için kabul ettiği kalite hedefleri ve koşullarının yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek için, hangi doğrulama veya geçerleme kriterlerini esas alacağını, muayene ve test çalışmalarını nasıl yapacağını, kontrollerin kimler tarafından ve nasıl gerçekleştirileceğini ve bütün bu çalışmalarda hangi kriterleri esas alacağını ayrıntılı birşekilde açıklamış olmaktadır.

Nihayet hizmet gerçekleştirme planlamasının son aşaması tutulacak kayıtları tespit etmektir. Yapılacak kontroller sonucunda ürün veya hizmetin gerekli koşullara uygun olduğuna dair tutulacak kayıtlar, kanıt niteğindedir. Yapılacak bütün ölçümler ve test sonuçları saklanmak zorundadır. Hazırlanacak dokümanda bu kayıtların tutulması ile ilgili sorumluluklar da yer almalıdır.

Hizmet gerçekleştirmenin planlaması konusunda farklı bilgilere gereksinim duyulabilir. Bu durumda firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketinin deneyimli yönetici ve çalışanlarından bilgi alabilirsiniz.