Kalite Yönetim Sistemi standardı maddeleri içinde sekizinci başlık ölçme, analiz ve iyileştirme olarak belirlenmiştir. Bu başlığın altında yer alan izleme ve ölçme alt başlığında yer alan konular ise şu şekilde sıralanmıştır:

  • Müşteri memnuniyeti
  • İç tetkik
  • Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi
  • Hizmetin izlenmesi ve ölçülmesi

Bir işletme açısından iş süreçlerinin izlenmesi ve ölçülmesi ne kadar önemliyse, aynı oranda ürün veya hizmetlerin izlenmesi ve ölçülmesi de o kadar önemlidir. Bu çalışmanın yapılabilmesi için de şirket tarafından bir yöntem belirlenmiş ve uygulanıyor olmalıdır.

Şirketler, üretilen mal veya hizmetler için tespit edilen koşulların yerine getirildiğini doğrulamak amacı ile söz konusu ürün veya hizmetin karakteristiklerini izlemeli ve ölçmelidir. Örneğin, bir ürünün izlenmesi ve ölçülmesi açısından, satın alınan hammadde özellikleri, nihai ürünün kullanım özellikleri, kullanım koşulları, ürünün kullanım ömrü, güvenlik ve emniyet koşulları, ürün ile ilgili servis yükümlülükleri ya da yasal gereklilikler, bu anlamdaki karakteristik özelliklerdir.

ISO 9001:2015 Hizmetin izlenmesi ve ölçülmesi çalışmaları sırasında bir eksik veya uygunsuz durum tespit edilirse, vakit geçirmeden gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılmalıdır.

Ürün veya hizmetlerin izlenmesi ve ölçülmesi, bu ürün veya hizmetlere ait koşulların sağlanıp sağlanmadığının, daha önce belirlenen kriterlere göre izleme ve ölçme faaliyetleri ile teyit edilmesi çalışmasıdır. Bu çalışmaların kimin tarafından ve ne sıklıkta yapılacağına yönelik esaslar daha önce belirlenmiş olmalıdır.

Toplam kalite yönetimi öncülerinden Deming, kalite konusunda sadece iyi niyetli çalışmaların yeterli olmayacağını, bu çabaların bilgi yardımı ile desteklenmesi ve yönlendirilmesi gerektiğini söylemiştir. Gerçekten de Kalite Yönetim Sistemi ile hedeflenen sonuçlara ulaşabilmek için, ürün veya hizmetlerin izlenmesi ve ölçülmesi gerekmektedir. Aksi halde bu veriler olmadan kalite konusunda yol almak mümkün değildir.

Ölçme, analiz ve iyileştirme kapsamında, ürün veya hizmetin izlenmesi ve ölçülmesi çalışmaları konusunda daha ayrıntılı bilgiler almak isteniyorsa, şirketimize başvurmak için geç kalmayınız. Firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, Kalite Yönetim Sistemi alanında güçlü bir kadro ve teknik altyapı ile hizmet vermektedir.