Kalite Yönetim Sistemi standardı maddeleri içinde sekizinci başlık ölçme, analiz ve iyileştirme olarak belirlenmiştir. Bu başlığın altında yer alan izleme ve ölçme alt başlığında yer alan konular ise şu şekilde sıralanmıştır:

  • Müşteri memnuniyeti
  • İç tetkik
  • Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi
  • Hizmetin izlenmesi ve ölçülmesi

Bir işletmede, Kalite Yönetim Sistemi’nin, kalite politikaları, ilkeleri, prensipleri ve standartlarına uygun ve etkin bir şekilde uygulandığının düzenli olarak denetlenmesi gerekmektedir. Sistemin doğrulanması ve tespit edilecek zayıf noktalar için gerekli düzeltmelerin yapılması ve önlemlerin alınması için, planlı ve düzenli yapılan denetim çalışmalarına ISO 9001 iç tetkik çalışmaları denmektedir.

İç tetkik çalışmaları, faaliyetlerin durumuna ve önceki iç tetkik çalışmalarının sonuçlarına bağlı olarak planlanır. Genelde iç tetkik çalışmaları, denetlenen faaliyetlerden doğrudan bir sorumluluğu olmayan, tarafsız ve iç tetkik eğitimi almış denetçiler tarafından gerçekleştirilir.

Şirket içinde gerçekleştirilen bu çalışmalarda, mevcut Kalite Yönetim Sistemi standardının koşullarına uyulup uyulmadığı, sistemin etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı ve sistemin sürekliliğinin sağlanıp sağlanmadığı denetlenmektedir.

Genelde şirket içinde planlanan aralıklarda iç tetkik çalışmaları yapılır. Ancak ihtiyaç durumuna bağlı olarak plan dışında da iç tetkik çalışması yapılabilir. Yine de faaliyetlerde hiçbir problem yaşanmasa da sistemin tutarlılığını gözlemek açısından yılda en az bir kere iç tetkik çalışması yapılmalıdır.

İç tetkik çalışmalarından birçok fayda elde edilmektedir. Örneğin, mevcut Kalite Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesine yardımcı olur. Sistemin uygun ve etkin unsurları tespit edilmiş olur. Ayrıca bir yönetim aracıdır. Şirketin hedeflerine ulaşmasında etkili bir çalışmadır. Bunun yanında iç tetkik çalışmaları ile uygunsuzluklar azaltılmış olur, ortadan kaldırılır ve önlenmiş olur. Çünkü karşılaşılan eksiklikler için süratle düzeltici ve önleyici çalışmalar başlatılır.

İç tetkik çalışmaları gerçekleştirildikten sonra, sonuçlar mutlaka kayıt altına alınır.

Netice olarak iç tetkik çalışmaları ile, şirket faaliyetlerinde zayıf ve geliştirilecek yönler çalışanlar tarafından objektif olarak tespit edilmekte ve ileride ortaya çıkması muhtemel problemler önceden farkedilmekte ve sistemin gelişmesi hedeflenmektedir.

Ölçme, analiz ve iyileştirme kapsamında, iç tetkik çalışmaları konusunda daha ayrıntılı bilgiler almak isteniyorsa, şirketimize başvurmak için geç kalmayınız. Firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, Kalite Yönetim Sistemi alanında güçlü bir kadro ve teknik altyapı ile hizmet vermektedir.